Brandstofvisie

Aan de Brandstofvisie hebben meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en centrale en decentrale overheden waaronder Rijkswaterstaat gewerkt. In het stuk staat onder meer beschreven welke duurzame brandstoffen wanneer kunnen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie).

Dit betekent elektriciteit en waterstof waar mogelijk, hernieuwbaar gas en duurzame biobrandstoffen als overbrugging tussen het gebruik van fossiele olie en volledig hernieuwbare energiebronnen.
Op diverse platforms wordt kennis en expertise uitgewisseld over de inzet van deze nieuwe brandstoffen. Zoals Formule E-team, Opwegmetwaterstof.nl, Platform Duurzame Biobrandstoffen en Nationaal LNG Platform. Het platform onderzoekt hoe de betreffende technologie zo snel mogelijk ontwikkeld en toegepast kan worden.


Meer weten over de Brandstofvisie?

Wilt u meer weten over de Brandstofvisie? Of wilt u meedenken over de inzet van alternatieve brandstoffen? Neem dan contact met ons op.

SER-akkoord

Volgens het SER-akkoord mag de mobiliteits- en transportsector in 2030 maximaal 25 megaton CO2 uitstoten. Ook moeten vanaf 2035 alle nieuw verkochte personen-auto's in staat zijn om CO2-emissievrij te rijden. Het doel van de Brandstofvisie na het Parijs-akkoord is 80-95% CO2-reductie in 2050. De Brandstofvisie is in 2014 vastgesteld en wordt op dit moment herijkt.