DKTI-Transport

De Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport) geeft invulling aan de doelstellingen van het Energieakkoord. De regeling ondersteunt projecten voor duurzaam vervoer, met als doel het verminderen van de CO2-uitstoot.

vrachtwagenchauffeur achter het stuur

Rijkswaterstaat voert de regeling uit samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Rijkswaterstaat brengt de regeling onder de aandacht en geeft in de beginfase advies als partijen een aanvraag willen indienen, bijvoorbeeld door partijen door te verwijzen. RVO verzorgt de afhandeling. De budgetten worden elk jaar vastgesteld.

De DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021 en richt zich op de volgende 5 typen projecten:

  1. ontwikkeling van nieuwe producten
  2. proeftuinprojecten waar nieuwe technologieën, ideeën en concepten samen met gebruikers worden ontwikkeld en getest
  3. haalbaarheidsstudies waarbij het potentieel van een project onderzocht en geanalyseerd wordt
  4. faciliteren van innovatieclusters die innovaties op het gebied van duurzaam transport bevorderen door het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis en deskundigheid
  5. cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen

Meer weten over de DKTI-regeling?

Wilt u meer weten over de DKTI-regeling? Of heeft u advies nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op.