Duurzame Energiedragers in Mobiliteit

Eind juni 2019 heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Doel is dat Nederland in 2030 49% minder CO2-uitstoot heeft ten opzichte van 1990. Voor mobiliteit betekent dit dat er zo snel mogelijk een transitie moet plaatsvinden van fossiele energiedragers (diesel, benzine, LPG) naar duurzame energiedragers.

Onze dagelijkse mobiliteit en het vervoer van goederen zorgen nu nog voor circa 20% van de totale CO2-uitstoot; meer dan 80% daarvan komt voor rekening van het wegverkeer. Ook stoot het verkeer en vervoer luchtvervuilende stoffen als stikstof en fijnstof uit.

Onze ambitie is dat alle mobiliteit uiteindelijk zero emissie wordt. Conform het Klimaatakkoord richten we onze inspanningen hoofdzakelijk op zero emissie opties (tank to wheel): waterstof en batterijen. Voor het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen is daarnaast inzet nodig van biobrandstoffen en hernieuwbaar gas. Met name voor die vervoersmodaliteiten die de overstap naar elektrisch nog niet kunnen maken, zoals zwaardere toepassingen in het goederenvervoer en de lucht- en scheepvaart.

De breedte van deze opgave komt terug in onderstaande webpagina’s die alle modaliteiten en energiedragers omvatten: de “Duurzame Energiedragers in Mobiliteit”.

Onderwerpen

Visie

De Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit beschrijft de visie van IenW op de transitie naar zero emissie mobiliteit en bevat globale transitiepaden voor alle vervoersmodaliteiten.

Routeradar

De Routeradar bevat feitelijke, cijfermatige informatie over de ontwikkeling van duurzame energiedragers in mobiliteit, gepresenteerd per vervoersmodaliteit op een overzichtelijke manier.

Factsheets

De Factsheets energiedragers wegvervoer tonen diverse emissies van voertuig–energiedrager combinaties  onder praktijkomstandigheden, de beschikbaarheid van deze  voertuigen op de Nederlandse markt, hun actieradius en de gemiddelde laad- of vultijd. In 2021  volgt nog informatie over de betaalbaarheid (totale kosten van het voertuigbezit) voor de eindgebruiker.