Eerdere Routeradars

In de loop van 2016 werd de Routeradar-methodiek ontwikkeld. Op basis daarvan verschenen in 20171 de eerste Routeradar-rapporten. Dit waren rapporten per brandstofspoor (plus een verzamel rapport) met de voornaamste focus op wegtransport. Wel bevatten deze rapporten al kernbegrippen als Product-marktcombinaties, Marktfase en Marktontwikkeling.

De Routeradar over 20181 verscheen in het voorjaar van 2019. Wederom per brandstofspoor, maar met meer aandacht voor binnenvaart en scheepvaart naast wegvervoer. Ook werden Straatbeeldmonitor (SBM) en Innovatiemonitor (INNOM) hier al uit elkaar getrokken, maar nog wel steeds binnen een rapport. De Innovatiemonitor focuste vooral op marktvraag en marktaanbod. Dieper gaande indicatoren waren hiervoor nog niet ontwikkeld. Later, in de Routeradar over 20191, is deze ontwikkeling doorgetrokken en is er sprake van twee delen aparte delen voor de RR-SBM en de RR-INNOM. Daarin is de rapportage per brandstofspoor losgelaten en vervangen door een rapportage per modaliteit. Voor de marktontwikkeling werden toen de meer specifieke indicatoren ontwikkeld.

1Routeradar 2019 is zo goed mogelijk digitoegankelijk gemaakt. De Routeradars 2017 en 2018 zijn volgens de toen geldende eisen gemaakt en voldoen niet aan alle eisen van digitoegankeliljkheid.