Zero Emission Vehicles Policy Lab

China, Amerika en Nederland richtten het China ZEV Policy lab op om de samenwerking met China op het gebied van zero emissie voertuigenbeleid te versterken, zowel batterij-elektrisch en brandstofcel. De doelstelling van het policy lab is het verkennen van beleidssamenwerking met China met als doel om de transitie naar zero emissie voertuigen te versnellen.

The policy lab richt zich op twee activiteiten: beleidsuitwisseling tussen de drie overheden en beleidsonderzoek en publicaties.

Rijkswaterstaat vroeg APPM om een overzicht te maken van de belangrijkste beleidsmaatregelen op het gebied van elektrische voertuigen van 3 koplopers: Shenzhen (China), Californië en Nederland. Het resultaat International comparison sustainable transport approach vindt u bij Publicaties.

Beleidsuitwisseling

De laatste workshop van het ZEV policy lab was onderdeel van de eerste Nederlandse digitale handelsmissie (virtual trade mission) naar de EVS33 in Amerika. De focus tijdens deze workshop lag op de rol van publiek-private samenwerking. Dit krijgt mogelijk een vervolg als uitbreiding van het bestaande Coast-to-Coast Smart E-mobility program tussen Californië en Nederland.

In 2019 zijn er 3 workshops in 3 continenten gehouden om beleidservaringen uit te wisselen:

  • workshop 1 (Beijing, januari 2019) over ‘How to reach 100% ZEV sales”
  • workshop 2 (New York, mei 2019) over ‘Smart Charging’
  • workshop 3 (Nederland, oktober 2019) over “Renewable energy in Mobility: the role of hydrogen and the role of smart E-mobility”

Electrified bus and taxi fleet in Shenzhen

Volledig elektrische bus- en taxivloot in Shenzhen

Beleidsonderzoek en publicaties

In  januari 2019 bracht Rijkswaterstaat een werkbezoek aan Shenzen in het kader van beleidsuitwisseling met China, hierover zijn blogs gepubliceerd. Verder is het voornemen om een case study uit te voeren over de beleidseffectiviteit van ZEV in koplopersteden in de drie deelnemende continenten.

Ook keek de Nederlandse delegatie met een aantal bedrijven naar mogelijkheden om ook de economische kansen op het gebied van zero emissie voertuigen voor Nederlandse bedrijven te vergroten met de uitvoering van het ZEV Policy Lab.

International Zero Emission Vehicle Alliance (iZEVA)

In het kader van de International Zero Emission Vehicle Alliance (iZEVA) werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met 15 andere overheden samen om de grootschalige uitrol van zero emissie voertuigen te faciliteren en versnellen. IZEVA heeft als doel om broeikasgassen in transport te reduceren in lijn met internationale en nationale doelstellingen via elektrificatie. Rijkswaterstaat voert namens IenW het ZEV policy lab uit.

Binnen het ZEV Policy lab werkt Rijkswaterstaat intensief samen met het China Automotive Technology and Research Centre en de University of California Davis om haar internationale koplopersrol rondom ZEV verder te bestendigen. Deze samenwerking is vastgelegd in de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) (pdf, 296 kB).

Klimaatverandering

Deze internationale samenwerking past in het Nederlandse beleid voor de energietransitie en binnen de afspraken van het concept Klimaatakkoord. China, Californië en Nederland erkennen de noodzaak om broeikasgasemissies in de transportsector te reduceren om zo verdere klimaatverandering te voorkomen. Zij ontwikkelen innovatief beleid. Door het gebruik van ZEV internationaal te promoten, kan de alliantie de vraag van de eindgebruiker versnellen waardoor de kosten van ZEV zullen verlagen en er een grotere variëteit aan ZEV beschikbaar komen voor de consument.