Meerjarenafspraken (MJA) Railsector

Ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren, waaronder de railsector, werken aan energiebesparing en CO2-reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord.

treinmachinist in cabine

De belangrijkste afspraken binnen MJA3 zijn:

  • Bedrijven spannen zich in om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30% energie-efficiencyverbetering tussen 2005 en 2020.
  • Brancheorganisaties stellen een zogeheten routekaart voor de eigen sector op. De routekaart geeft inzicht in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor energie-efficiencyverbeteringen.
  • De rijksoverheid faciliteert bedrijven en brancheorganisaties hierin, via uitvoeringsorganisatie de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bijvoorbeeld bij het helpen opstellen van energie-efficiencyplannen, het ondersteunen van de invoering van energiezorg, de jaarlijkse monitoring van de MJA's en het organiseren van bedrijvendagen.
  • De provincies en gemeenten laten, bij handhavingsmaatregelen op basis van de Wet milieubeheer, deelname aan MJA meewegen. Provincies en gemeenten stellen de energie-efficiencyplannen vast.

Routekaart: ‘CO2-visie 2050: Samen realiseren we een CO2-neutraal spoor

De Railsector heeft daarnaast, in 2014-2015, samen met het overige OV en andere spoorse partijen, een eigen routekaart voor de sector opgesteld: de CO2-visie 2050: ‘Samen realiseren we een CO2-neutraal spoor.
In deze CO2-visie OV en Spoor 2050 committeren twaalf partijen, waaronder NS en ProRail, zich aan doelstellingen om de OV- en spoorsector volledig CO2-neutraal te krijgen in 2050, de energie-efficiëntie verder te verbeteren en de uitstoot door mobiliteit te beperken door meer reizigers over te halen om de trein te nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren.
De ‘CO2-visie 2050: Samen realiseren we een CO2-neutraal spoor’ is op 28 november 2015 door de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM, inmiddels IenW), en door de overige platformleden ondertekend.

Speerpunten uit de ‘CO2-visie 2050zijn:

  • volledige CO2-neutrale voetafdruk spoorsector (emissie energie, materialen) in 2050
  • verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 en 40% in 2050
  • verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren

Meerjarenplan (MJP) Railsector

Het Meerjarenplan (MJP) 2017-2020 Railsector geeft handen en voeten aan de Meerjarenafspraken (MJA).