AFID rapportage

Doelstelling

Nederland en Europa werken hard aan het ontwikkelen en ondersteunen van duurzame of alternatieve brandstoffen, emmissieloos transport en de bijbehorende laad- en tankinfrastructuur. Hiervoor is 2014 een Europese Richtlijn uitgegeven over de uitrol van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2014/94/EU Alternative Fuel Infrastructure Directive - AFID), waarop Europese lidstaten hun beleid ontwikkelen.

Volgens deze richtlijn moeten Europese lidstaten om de drie jaar verslag doen aan de Europese Commissie (EC) over de uitvoering van het nationaal beleid. In dit verslag staan de nationale streefcijfers en doelstellingen, de marktontwikkeling van deze milieuvriendelijke brandstoffen/energiedragers en de bijhorende infrastructuur. De doelstelling van dit AFID-Monitoringsverslag is dan ook te voldoen aan deze eis.

Scope

Het AFID-verslag 2022 richt zich voornamelijk op de jaren 2019 tot en met 2021. De inhoudelijke scope beperkt zich tot de brandstoffen die worden behandeld in het nationaal beleidskader. Voor deze brandstoffen zijn ook verplichtingen opgenomen in de AFID:

 • elektriciteit
 • waterstof
 • CNG
 • LNG

Aanpak

De verslaglegging bestaat uit twee delen:

 1. Monitoringsverslag AFID-richtlijn NL 2022 (pdf, 1.3 MB)
 2. Bijlage bij Monitoringsverslag AFID-richtlijn NL 2022 (xlsx, 165 kB) met realisaties en streefcijfers (afkomstig uit het Klimaatakkoord en uit de sectoren)

In de Europese Richtlijn staan de minimale vereisten voor het monitoringsverslag. Dit zijn de volgende zes hoofdpunten:

 1. Juridische maatregelen
 2. Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het nationale beleidskader
 3. Steun voor uitrol en productie
 4. Onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (OTO)
 5. Streefcijfers, doelstellingen en het Klimaatakkoord
 6. Ontwikkelingen in de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Relatie met andere monitors

De gegevens in de Excel tabbladen 5a en 5b zijn afkomstig uit de Routeradar DEM 2021 of zijn in dat verband verzameld en geordend.