Routeradar DEM 2020

Download printvriendelijke pdf van Routeradar DEM 2020 (pdf, 3.7 MB)

Per modaliteit de getalsmatige voortgang en emissies van hernieuwbare
energiedragers in mobiliteit in Nederland
.

Doelstelling

Het hoofddoel van de Routeradar Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM) is om feitelijke informatie over de ontwikkeling van hernieuwbare energiedragers in transport te verzamelen en overzichtelijk te presenteren. Dit betreft:

 • introductie en marktopschaling van verschillende hernieuwbare energiedragers
 • benodigde tank- en laadinfrastructuur
 • vervoermiddelen (voortgang op de streefwaarden)
 • emissies per product-marktcombinatie (PMC)

Scope

De scope van de Routeradar DEM omvat de volgende vervoersmodaliteiten:

 • wegvervoer
 • binnenvaart
 • mobiele werktuigen
 • zeevaart (alleen enkele kerngetallen)
 • luchtvaart (alleen enkele kerngetallen)

De gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2020 met als peildatum 31 december 2020, tenzij anders in de tekst aangegeven.

Aanpak

De Routeradar DEM presenteert per modaliteit de getalsmatige voortgang en ontwikkelingen van de hernieuwbare energiedragers op twee manieren:

 1. Door het afzetten van de streefwaarden (targets van beleid en platforms) per zichtjaar tegen de realisaties (meetwaarden) op drie velden: (1) energiedragers, (2) infrastructuur en (3) vervoermiddelen;
 2. Door de emissiereducties per PMC te berekenen op basis van de realisaties in aantallen en afgelegde kilometers.

Input voor andere monitors

De Routeradar DEM levert gegevens aan ten behoeve van de:

 • monitoring van de doelstelling voor hernieuwbare energiedragers binnen het Klimaatakkoord;
 • AFID-rapportages aan de Europese Commissie;
 • monitoring van het thema Energietransitie en Duurzaamheid binnen het Missiegedreven Innovatiebeleid.