Bijlage Data bij Figuren Wegvervoer

Tabel 23: Aantal actieve tweewielers (bromfietskenteken en motoren) in de Nederlandse vloot motorfietsen [RDW 2020] - Bromfietskenteken [CBS, 2020]

Tweewielers

Meetwaarden

2017

2018

2019

2020

Conventioneel Totaal

1.763.188

1.794.891

1.813.617

1.830.419

Motorfiets, benzine

619.388

622.335

629.391

638.510

Bromfietsen, Benzine

1.124.557

1.153.742

1.166.053

1.174.093

Bromdiesel, Benzine

19.243

18.814

18.173

17.816

Elektriciteit Totaal

34.890

39.506

46.470

58.366

Motorfiets, Elektrisch

390

540

658

855

Bromfietskenteken, Elektrisch

34.500

38.966

45.812

57.511

Tabel 24: Aantal personenauto’s in de Nederlandse vloot [RDW 2020] – elektrisch & hybride [RVO, 2020]

Personenauto’s

Meetwaarden

2017

2018

2019

2020

Conventioneel

8.051.243

8.163.579

8.239.795

8.253.983

Benzine

6.655.530

6.818.289

6.991.421

7.133.894

Diesel

1.267.047

1.227.561

1.140.206

1.019.183

LPG

123.456

111.876

102.713

95.655

Duel-fuel

Aardgas benzine

5.210

5.853

5.455

5.251

Elektrisch (BEV+PHEV)

118.162

139.703

199.386

272.894

Batterij-elektrisch

21.115

44.984

107.536

172.523

PHEV

97.047

94.719

91.850

100.371

Waterstof (FCEV)

40

53

209

365

CNG

3.560

4.000

4.131

3.939

Tabel 25: Aantal actieve bestelauto’s in de Nederlandse vloot [RDW 2020] - elektrisch [RVO, 2020]

Bestelauto's

Meetwaarden

2017

2018

2019

2020

Conventioneel

887.340

914.263

935.152

948.906

Benzine

26.025

26.797

28.321

30.104

Diesel

845.254

870.602

889.009

899.956

LPG

15.227

15.948

16.877

17.921

Dual fuel

Aardgas-benzine

834

916

945

925

Elektrisch

2.208

3.196

4.501

5.938

Waterstof

3

6

6

13

CNG

2.130

2.410

2.612

2.717

Tabel 26: Aantal actieve vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in de Nederlandse vloot [RDW, 2020] - elektrisch [RVO, 2020]

Vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger)

Meetwaarden

2017

2018

2019

2020

Vrachtauto’s, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, conventioneel

150.442

153.489

154.802

151.332

Vrachtauto’s, conventioneel

63.541

63.498

63.192

60.853

Vrachtauto’s, Diesel

62.019

61.974

61.669

59.349

Vrachtauto’s, Benzine

1.076

1.069

1.054

1.023

Vrachtauto’s, LPG

446

455

469

481

Trekkers, conventioneel

69.037

71.288

71.975

70.588

Trekkers, Diesel

68.873

71.186

71.906

70.536

Trekkers, Benzine

161

99

66

50

Trekkers, LPG

3

3

3

2

Utiliteitsvoertuig, conventioneel

17.864

18.703

19.635

19.891

Utiliteitsvoertuig, Diesel

17.329

18.177

9.126

19.424

Utiliteitsvoertuig, Benzine

514

505

489

445

Utiliteitsvoertuig, LPG

21

21

20

22

Vrachtauto’s, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, BEV

81

94

173

203

Vrachtauto’s, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, FCEV

3

2

5

9

Vrachtauto’s, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, CNG + LNG

454

630

848

1.071

Vrachtauto’s, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, CNG

236

325

391

404

Vrachtauto’s, trekkers (voor oplegger) en utiliteit, LNG

218

305

457

667

Tabel 27: Aantal actieve bussen in de Nederlandse vloot [RDW 2020] - elektrisch [RVO, 2020]

Bussen

Meetwaarden

2017

2018

2019

2020

Conventioneel

8.622

8.251

7.999

5.345

Benzine

12

10

12

5

Diesel

8.605

8.237

7.983

5.337

LPG

5

4

4

3

Elektrisch

296

404

789

1.206

Waterstof

6

6

5

6

CNG

641

673

593

627