Binnenvaart

Inleiding

De binnenvaart is verantwoordelijk voor circa 3 procent van de totale CO2-equivalente uitstoot door binnenlandse mobiliteit [KEV, 2020]. De verduurzaming van de binnenvaart in Nederland wordt (in de periode tot 2030) gestimuleerd door:

 • Het Klimaatakkoord: Hierin is afgesproken dat er minimaal 5 PJ (dit komt overeen met een CO2-reductie van 0,4 Mton) aan hernieuwbare energiedragers in de binnenvaart wordt ingezet (streefcijfer is een bijmengpercentage van 30%). Doel voor 2030 is dat er minimaal 150 zero-emissie schepen zijn.
 • De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens:
  • de ontwikkeling van een groen label voor de binnenvaart
  • Het meenemen van de binnenvaart in de RED2 verplichting voor inzet duurzame brandstoffen (waaronder accu-elektrisch en H2)
  • Subsidieregeling voor de toepassing van retrofit SCR katalysatoren en Stage V motorvervanging.
  • Stimulering van Europese financieringsopties voor verduurzaming binnenvaart.
  • Stimulering gebruik van walstroom door  walstroom uit te zonderen van elektriciteitsbelasting.
 • De subsidies ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart’ en de Demonstratieregeling klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI).
 • Het convenant ‘Duurzame biobrandstoffen’.