Data overzicht Zeevaart en Luchtvaart

Figuur 20: Brandstofgebruik door luchtverkeer, cijfers 2019 en 2020 zijn nog voorlopig [CBS-1, 2020]

Figuur 20 Brandstofgebruik door luchtverkeer, cijfers 2019 en 2020 zijn nog voorlopig [CBS-1, 2020]

Figuur 21 Commerciële en niet commerciële vliegbewegingen in Nederland, cijfers 2019 en 2020 zijn nog voorlopig [CBS-1, 2020]

Figuur 22: Afzet brandstoffen voor zeevaart, cijfers 2019 en 2020 zijn nog voorlopig [CBS-1, 2020]

Figuur 22 Afzet brandstoffen voor zeevaart, cijfers 2019 en 2020 zijn nog voorlopig [CBS-1, 2020]