Referenties

[CBS-1, 2020]  Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, CBS, opgehaald mei 2021

[CBS-2, 2019]  Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari, CBS, 2019

[CBS-3, 2020]  Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari, CBS, 2020

[EC_HD, 2019] https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en

[EC_LD, 2019] https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en

[EICB, 2019] Bilaterale communicatie met EICB, 2019

[Groen Gas NL, 2019] www.groengas.nl, 2019

[Orangegas, 2021] https://orangegas.nl, opgehaald 12 Mei 2021

[H2 platform, 2020] https://opwegmetwaterstof.nl, 2020

[IMO, 2011] http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical-and-Operational-Measures.aspx

[KA, 2019] Klimaatakkoord, 2019

[KEV, 2020] Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2020, PBL, 2019

[KEV, 2019] Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning 2019, PBL, 2019

[NEV, 2017] Nederlandse energieverkenning 2017, PBL, 2017

[LNG Platform, 2021] https://www.nationaallngplatform.nl/waar-kunnen-trucks-lng-tanken

[myLPG, 2021] www.myLPG.eu, 2021

[NEa, 2020] Rapportage Energie voor vervoer 2019, NEa, 2021

[NEa, 2021] Rapportage Energie voor vervoer 2020, NEa, 2021

[PBL-KA, 2019] ACHTERGRONDDOCUMENT EFFECTEN ONTWERP KLIMAATAKKOORD: MOBILITEIT, PBL, 2019

[RAI, 2019] www.raivereniging.nl, RAI, 2019

[Rai/Bovag, 2020] Mobiliteit in cijfers, Rai/Bovag, 2020

[RDW, 2020] RDW-datadump (Stand: 1 januari 2021)

[Rijksoverheid, 2019] www.rijksoverheid.nl, 2019

[RR, 2017] Routeradar, RWS, 2017

[RR, 2018] Routeradar, RWS, 2018

[RR, 2019] Routeradar, RWS, 2019

[RR-INNOM, 2020] Routerader Innovatiemonitor RWS, 2020

[RVO, 2020] Electric Vehicles Statistics in the Netherlands, RVO, 2020

[SER, 2014] Brandstofvisie met LEF, SER, 2014

[TTM, 2019] www.ttm.nl, 2019

[Panteia, 2019] Wouter van Geest, Menno Menist: Op weg naar een klimaatneutrale binnenvaart per 2050, Transitie- en rekenmodel binnenvaart, Zoetermeer 10 juli 2019.

[Parkline.nl & walstroom.eu, 2019] https://walstroom.eu/nl/ & https://www.park-line.nl

[PWC, 2021] https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/automotive/verkoopstop-nieuwe-brandstofautos-in-2030-is-haalbaar.html

[National LNG platform, 2019] LNG in de binnenvaart. Martin Quispel, EICB. Maritime Industry, 8 mei 2019.

[DENS, 2019] ‘Mierenzuurmotor’ uit Helmond krijgt flinke injectie. https://www.ed.nl/eindhoven/mierenzuurmotor-uit-helmond-krijgt-flinke-injectie~ac50192e

[EMMA, 2009] Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet, TNO, 2009

[FD, 2019] Vraag naar elektrische bouwmachines groeit, aanbod blijft achter. https://fd.nl/achtergrond/1324192/vraag-naar-elektrische-bouwmachines-groeit-aanbod-blijft-nog-achter (stand: 12.12.2019)

[HEFTRUCK, 2015] Pilot gestart met waterstof. http://www.heftruck.com/nieuws/nieuws_item/t/pilot_gestart_met_waterstof

[HND, 2018] Green Deal Het Nieuwe Draaien, 2018

[Hulskotte, 2017], Jan Hulskotte, Ruud Verbeek: Selectie machines met hoog energieverbruik. Actie in het kader van Green Deal HND. Februari 2017.

[N&M, 2019] Elektrische mobiele werktuigen in beeld, Natuur & Milieu, 2019

[Nouhuijs, 2017] Floris van Nouhuijs: Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe Draaien. April 2017. Publicatie van Green Deal HND en van Oord

[PBL, 2019] ACHTERGRONDDOCUMENT EFFECTEN ONTWERP KLIMAATAKKOORD: MOBILITEIT, PBL, 2019

[SGS, 2017] Gert-Jan Vroege: ELEKTRIFICATIE VAN MOBIELE WERKTUIGEN, 2017

[Sherpa, 2019] www.bouwmachines.nl, 2019

[TNO, 2020]  Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart.  Ruud Verbeek, Salih Karaarslan, Martin Quispel, Khalid Tachi:  Rapport nr. TNO 2020 R11455. September 2020.

http://publications.tno.nl/publication/34637419/wHTZ8b/TNO-2020-R11455.pdf

[TNO, 2014] MEPHISTO 1.1 gebruikershandleiding Machinery Emissions Prognosis Helped by Information on Sales of Technology and Oils, TNO, 2014

[uCARe-D1.6, 2019] Guiding document for pollutant reducing operations and maintenance of NRMM, PTW and HD, uCARe, 2019