Routeradar DEM 2021

Download printvriendelijke pdf van Routeradar DEM 2021 (pdf, 2.5 MB)

Per modaliteit de getalsmatige voortgang en emissies van hernieuwbare
energiedragers in mobiliteit in Nederland
.

Doelstelling

Het hoofddoel van de Routeradar Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM) is om feitelijke informatie over de ontwikkeling van hernieuwbare energiedragers in transport te verzamelen en overzichtelijk te presenteren. Dit betreft:

 • introductie en marktopschaling van verschillende hernieuwbare energiedragers
 • benodigde tank- en laadinfrastructuur
 • vervoermiddelen (voortgang op de streefwaarden)
 • emissies per product-marktcombinatie (PMC)

Scope

De scope van de Routeradar DEM omvat de volgende vervoersmodaliteiten:

 • wegvervoer
 • binnenvaart
 • mobiele werktuigen
 • luchtvaart
 • zeevaart

De gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2021 met als peildatum 31 december 2021, tenzij anders in de tekst aangegeven.

Aanpak

De Routeradar DEM (RR-DEM) presenteert per modaliteit de getalsmatige voortgang en ontwikkelingen van de hernieuwbare energiedragers in mobiliteit als volgt:

 1. door het afzetten van de streefwaarden (targets van beleid en platforms) per zichtjaar tegen de realisaties (meetwaarden)
 2. door in te zoomen op drie onderdelen: (1) energiedragers, (2) infrastructuur, en (3) vervoermiddelen
 3. door de emissiereducties per product-marktcombinatie te berekenen op basis van de realisaties in aantallen en afgelegde kilometers

Input voor andere monitors

De Routeradar DEM levert gegevens aan ten behoeve van de:

 • monitoring van de doelstelling voor hernieuwbare energiedragers binnen het Klimaatakkoord
 • AFID-rapportages aan de Europese Commissie
 • monitoring van het thema Energietransitie en Duurzaamheid binnen het Missiegedreven Innovatiebeleid