Emissies

Binnenvaart wordt onderverdeeld in binnenvaart voor goederen, passagiers en werk op zee. In totaal is de CO2-equilavente uitstoot in 2030 naar verwachting 1,1 Mton. Recreatievaart en visserij worden hier niet bijgeteld [NEV, 2017].

Tabel 15: Verwachte CO2-uitstoot in de binnenvaart [NEV, 2017]
CO2-eq. [Mton] 2015 2020 2025 2030 Toename 2015-2030, absoluut Toename 2015-2030, jaarlijks
Goederen 0,5 0,5 0,5 0,6 2% <1%
Passagiers 0,1 0,1 0,1 0,1 <1% <1%
Werk op zee 0,4 0,5 0,5 0,5 10% <1%
Totaal 1,0 1,1 1,1 1,1 6% <1%