Luchtvaart en zeevaart

De lucht- en zeevaart stoten veel uit. Deze emissies dragen bij aan luchtverontreiniging (onder andere door de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof) en aan de hoeveelheid broeikasgassen. Er is vanuit beleidsmakers toenemende aandacht om de emissies in deze sectoren terug te dringen.