Referenties

BOVAG-RAI. (2021). Mobiliteit in Cijfers Auto's

CBS. (2022, 05 13). Hoeveel bromfietsen en snorfietsen zijn er in Nederland? Opgehaald van cbs.nl: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/vervoermiddelen-en-infrastructuur/bromfietsen-snorfietsen

CBS-1. (2022, juni). Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume. Opgehaald van https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83406NED/table

Dellaert, S., van Mensch, P., Bhoraskar, A., & van der Mark, P. (2021). Eindrapport data onderzoek mobiele machines in Nederland

H2Platform. (2022, 05 13). Op weg met waterstof. Opgehaald van https://opwegmetwaterstof.nl/tanklocaties

MyLPG. (2022, juni). Opgehaald van https://www.mylpg.eu/nl/tankstations/nederland

Nationaal LNG platform. (2022, juni 1). Nationaal LNG platform. Opgehaald van https://www.nationaallngplatform.nl/waar-kunnen-trucks-lng-tanken

Nederlandse Emissieautoriteit. (2022). Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2021

NEN. (2021). Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen gebruik in binnenvaart. 17 december 2021. Rijksoverheid

OG Clean Fuels. (2022, juni 1). Opgehaald van Tanklocaties: https://ogcleanfuels.com/nl/tanklocaties

PBL, TNO, CBS en RIVM. (2022). Klimaat- en Energieverkenning. Den Haag: Planbureau van de Leefomgeving

RDW. (2022). Opendata (1 januari 2022)

RVO. (2022). Electric Vehicles Statistics in the Netherlands - up to and including March 2022

SER. (2014). Een duurzame brandstoffenvisie met LEF. Den Haag: SER

TNO. (2021). Opties laad- en tankinfrastructuur voor mobiele werktuigen en bouwlogistiek

TNO-1. (2021). Eindrapport data onderzoek mobiele machines in Nederland. Den Haag

TNO-2. (2009). Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof afzet

TNO-3. (2019). Routeradar DEM

TNO-4. (2017). Routeradar Duurzame Energiedragers voor Mobiliteit

TNO-4. (2020). Ruud Verbeek, Salih Karaarslan, Martin Quispel, Khalid Tachi: Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart. Rapport nr. TNO 2020 R11455. 2 November 2020 . TNO

Waterstofnet. (2022, Juli 25). Waterstofnet. Opgehaald van https://www.waterstofnet.eu/nl/overzicht-waterstoftankstations-benelux

[EC_HD, 2019] https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en

[EC_LD, 2019] https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en

[EICB, 2019] Bilaterale communicatie met EICB, 2019

[IMO, 2011] http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical-and-Operational-Measures.aspx

[LNG Platform, 2021] https://www.nationaallngplatform.nl/waar-kunnen-trucks-lng-tanken

[myLPG, 2021] www.myLPG.eu, 2021

[PBL-KA, 2019] Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Mobiliteit, PBL, 2019

[RAI, 2019] www.raivereniging.nl, RAI, 2019

[Rai/Bovag, 2020] Mobiliteit in cijfers, Rai/Bovag, 2020

[RDW, 2020] RDW-datadump (Stand: 1 januari 2021)

[Rijksoverheid, 2019] www.rijksoverheid.nl, 2019

[RR, 2017] Routeradar, RWS, 2017

[RR, 2018] Routeradar, RWS, 2018

[RR, 2019] Routeradar, RWS, 2019

[RR-INNOM, 2020] Routerader Innovatiemonitor RWS, 2020

[RVO, 2020] Electric Vehicles Statistics in the Netherlands, RVO, 2020

[SER, 2014] Brandstofvisie met LEF, SER, 2014

[TTM, 2019] www.ttm.nl, 2019

[Panteia, 2019] Wouter van Geest, Menno Menist: Op weg naar een klimaatneutrale binnenvaart per 2050, Transitie- en rekenmodel binnenvaart, Zoetermeer 10 juli 2019

[Parkline.nl & walstroom.eu, 2019] https://walstroom.eu/nl & https://www.park-line.nl

[PWC, 2021] https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/automotive/verkoopstop-nieuwe-brandstofautos-in-2030-is-haalbaar.html

[National LNG platform, 2019] LNG in de binnenvaart. Martin Quispel, EICB. Maritime Industry, 8 mei 2019

[DENS, 2019] ‘Mierenzuurmotor’ uit Helmond krijgt flinke injectie. https://www.ed.nl/eindhoven/mierenzuurmotor-uit-helmond-krijgt-flinke-injectie~ac50192e

[EMMA, 2009] Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet, TNO, 2009

[FD, 2019] Vraag naar elektrische bouwmachines groeit, aanbod blijft achter. https://fd.nl/achtergrond/1324192/vraag-naar-elektrische-bouwmachines-groeit-aanbod-blijft-nog-achter (stand: 12.12.2019)

[HEFTRUCK, 2015] Pilot gestart met waterstof. http://www.heftruck.com/nieuws/nieuws_item/t/pilot_gestart_met_waterstof

[HND, 2018] Green Deal Het Nieuwe Draaien, 2018

[Hulskotte, 2017], Jan Hulskotte, Ruud Verbeek: Selectie machines met hoog energieverbruik. Actie in het kader van Green Deal HND. Februari 2017

[N&M, 2019] Elektrische mobiele werktuigen in beeld, Natuur & Milieu, 2019

[Nouhuijs, 2017] Floris van Nouhuijs: Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe Draaien. April 2017. Publicatie van Green Deal HND en van Oord

[PBL, 2019] Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Mobiliteit, PBL, 2019

[SGS, 2017] Gert-Jan Vroege: Elektrificatie van Mobiele Werktuigen, 2017

[Sherpa, 2019] www.bouwmachines.nl, 2019

[TNO, 2020]  Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart.  Ruud Verbeek, Salih Karaarslan, Martin Quispel, Khalid Tachi:  Rapport nr. TNO 2020 R11455. September 2020

http://publications.tno.nl/publication/34637419/wHTZ8b/TNO-2020-R11455.pdf

[TNO, 2014] MEPHISTO 1.1 gebruikershandleiding Machinery Emissions Prognosis Helped by Information on Sales of Technology and Oils, TNO, 2014

[uCARe-D1.6, 2019] Guiding document for pollutant reducing operations and maintenance of NRMM, PTW and HD, uCARe, 2019