Wegvervoer

Inleiding

Een belangrijke stimulans voor de verduurzaming van het wegverkeer tussen 2020 en 2030 komt uit Europees en Nederlands beleid (zie Beleidskader). Op EU-niveau zetten vooral de CO2-normen voor personen-, bestel- en vrachtverkeer aan tot lagere CO2-emissies van nieuwe voertuigen. Het Nederlandse Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus heeft tot doel om de gehele OV-bussenvloot in het jaar 2030 te vervangen door emissieloze bussen (elektrisch en/of waterstof). Daarnaast zijn er landelijke (en regionale) subsidies beschikbaar voor hernieuwbare energiedragers.