Factsheets energiedragers wegvervoer

Doelstelling

Doel van de  factsheets energiedragers wegvervoer is om de relevante delen uit de Routeradarrapporten, aangevuld met nieuwe gegevens over praktijkemissies, snel toegankelijk te maken voor private en publieke inkopers van wegvoertuigen.

Scope

De focus ligt op de zogenaamde product-marktcombinaties (PMC’s) in het wegverkeer. Per PMC is een specifiek factsheet gemaakt (in totaal 18). Per voertuigtype is een beperkt aantal PMC’s geselecteerd (zie overzichtstabel in de vergelijkende factsheets). Voor meer informatie over duurzaam inkopen: https://www.pianoo.nl/nl/document/18246/factsheets-energiedragers-wegvervoer. Op deze webpagina zijn de infographics en de vergelijkende factsheets ook gepubliceerd.

Op deze website treft u uitsluitend de vergelijkende factsheets aan (zie scope). De vergelijkende factsheets geven een snel overzicht voor vier geselecteerde voertuigtypen met verschillende energiedragers en zijn samengevat in infographics:

 1. personenwagens
 2. bestelwagens
 3. vrachtwagens
 4. bussen

Hiermee kan de lezer de kenmerken van voertuigen op verschillende energiedragers met elkaar vergelijken.

Aanpak

Per voertuigtype worden verschillende PMC’s onderscheiden. Per PMC worden drie basisvelden behandeld:

 1. energiedrager
  • focus ligt op de emissies
 2. infrastructuur
  • aantallen tank- en laadvoorzieningen in Nederland
 3. vervoermiddelen
  • aantallen voertuigen in het Nederlandse wagenpark
  • beschikbaarheid qua variatie in typen en modellen
  • betaalbaarheid in de vorm van 'Total Cost of Ownership' (TCO)
  • voertuigkenmerken
   • actieradius
   • laad- of vultijd
   • laadvermogen

Relatie met Routeradar-rapporten

De informatie in de vergelijkende factsheets is onder meer afkomstig uit de Routeradar Innovatie Marktontwikkeling 2020 en de Routeradar DEM 2020. De cijfers van de praktijkemissies zijn zoveel mogelijk gebaseerd op emissiemetingen die TNO heeft uitgevoerd onder realistische praktijkomstandigheden. Waar nodig en mogelijk is deze informatie verder aangevuld met resultaten uit internationale studies.