MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem (D+)

Het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem (D+) is een van de MMIP’s van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) Energie en Klimaat van het Klimaatakkoord. De voortgang hiervan wordt jaarlijks door Rijkswaterstaat vastgesteld in de zogenaamde D+ rapportage. Onderliggend hieraan zijn de Routeradar Innovatiemonitor rapporten die jaarlijks door Rijkswaterstaat worden gepubliceerd.

De D+ rapportage wordt samen met de rapportages van de andere MMIP’s jaarlijks aangeleverd aan de interbestuurlijke en interdepartementale werkgroep Innovatie Monitoring Unit (IMU). Alle rapportages worden samenvat in de IMU Integrale Rapportage D+ (pdf, 214 kB) en aangeboden aan het themateam Energietransitie en Duurzaamheid. De Tweede Kamer wordt vervolgens jaarlijks geïnformeerd via de Kamerbrief over missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid.