D+ Rapportage

Download printvriendelijke pdf van D+ rapportage 2020 (pdf, 1.5 MB)

Voortgang van het innovatieprogramma Duurzaam en Toekomstbestendig
Mobiliteitssysteem.

Doelstelling

Het doel van de D+ Rapportage is om inzicht te geven in de voortgang van het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem en in de voortgang van de Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen. Aldus draagt deze rapportage bij aan de verantwoording van de inzet van publieke middelen.

Scope

De D+ rapportage omvat MMIP nr. 9 (Innovatie aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit) en MMIP nr. 10 (Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen) plus de maatschappelijke thema’s veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Voor deze thema’s is de Deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen opgezet. Omdat Missie D+ naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart kijkt, wordt de missie D+ genoemd.

De gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2020 met als peildatum 31 december 2020, tenzij anders in de tekst aangegeven.

Aanpak

De D+ rapportage geeft inzicht in twee soorten indicatoren:

  1. De zogenaamde KIC-indicatoren. Dit zijn indicatoren van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC), die voor alle missies binnen de IKIA gelden. Deze worden verzameld door het zogenaamde KIC team van RVO.
  2. De eigen D+ indicatoren, zoals benoemd in het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma Duurzame Mobiliteit (2020 – 2024): Van petropolis naar ecopolis.

Input voor andere monitors

De D+ rapportage geeft input aan: