Organisaties en bijeenkomsten D+

Nieuwe organisaties

Uit het missieprogramma zijn twee nieuwe allianties ontstaan, waarbij over de sectoren heen wordt samengewerkt om versneld te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Dit betreft:

 • Green & smart transport Delta
 • Living lab heavy duty laadinfra

Aantal bijeenkomsten missieteam D+

De bijeenkomsten zijn de momenten waar creativiteit, kennis en netwerk samenkomen. Momenten waarin gezamenlijk richting wordt gekozen en signalen worden afgestemd. Het missieteam is in 2020 vijf keer samengekomen:

 • 22/1
 • 14/4
 • 10/6
 • 22/9
 • 18/11

Daarnaast is er contact via mail, app en telefonisch.

Naast het missieteam is er een uitvoeringsteam, dat het missieteam ondersteunt. Dit team komt tweewekelijks samen.

Cross-sectorale initiatieven

In 2020 zijn vanuit missie D+ elf cross-sectorale initiatieven gestart:

 • heavy duty laadinfra programma opgesteld;
 • tijdelijke klankbord op laadinfra ingericht;
 • crisissteunpakket mobiliteit vormgegeven;
 • zeven consortia ingeschreven in MOOI-regeling op de verbinding mobiliteit en urban energy;
 • roadmap klimaatneutrale brandstoffen opgeleverd;
 • haalbaarheidsstudie batterijtechnologie gestart;
 • white paper digitalisering en platforms gestart;
 • NWO-call sociale innovatie opgezet samen met TKI Urban Energy en Systeemintegratie;
 • sessie voor missieteam georganiseerd over systeembewustzijn en systematisch leiderschap;
 • workshops over sociale innovatie georganiseerd (in kader van Innovember);
 • richting gegeven aan het Delta Instituut (i.o.) voor ruimtelijke ordening, stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit.