Kennis- en techniekontwikkeling

De rubriek Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling 2020 geeft per voer-, vaar- of werktuig en brandstofspoor een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen van de stand der techniek. Het geeft de lezer een globale indruk van toekomstige marktontwikkelingen/-trends en mogelijk te verwachten prestaties (bijvoorbeeld efficiency, kosten, technologische stand) van verschillende hernieuwbare energiedragers. De focus is nationaal en internationaal. Tevens bevat deze rubriek een aantal beleidsaanbevelingen. Het is een samenvatting van het rapport Techniekontwikkeling van de Routeradar Innovatiemonitor 20208. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het rapport zelf.

De behandelde velden zijn:

  • techniekontwikkeling van energiedragers (productie en distributie)
  • techniekontwikkeling van infrastructuur (bevoorrading: tanken, vullen, laden)
  • techniekontwikkeling van vervoermiddelen (alle modaliteiten)

De behandelde brandstoffen zijn:

  • conventioneel (benzine, diesel, LPG)
  • elektrisch (met name accu-elektrisch)
  • waterstof (met name brandstofcel-elektrisch)
  • gasvormig (met name (bio-)CNG en (bio-)LNG)
  • hoge mix vloeibare biobrandstoffen (met name FAME en HVO)

De rubriek Patenten en publicaties geeft een overzicht van het aantal patenten en publicaties per energiedrager. Hierbij is gekeken naar de link tussen mobiliteit en energie. Bij publicaties is hier specifiek op gezocht en gefilterd. Voor octrooien is het veel lastiger om daar iets over te zeggen. Dit komt omdat octrooien bewust wat vager omschreven zijn, zodat ze een zo breed mogelijk veld van toepassingen afdekken. Het is bijvoorbeeld niet helder of een patent op draadloos laden ook voor de automotive sector inzetbaar is. En of een patent op batterij-technologie alleen voor batterijen in telefoons geschikt is, of ook voor batterijen in voertuigen. Vaak laat men dat min of meer open. Het komt ook voor dat dit juist wel wordt benoemd, om te voorkomen dat iemand anders er met het idee vandoor gaat in een andere toepassing.