Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Wegvervoer 2020

Download printvriendelijke pdf van Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 (pdf, 4.7 MB)

Marktontwikkelingen op modaliteit wegvervoer per product-marktcombinatie (PMC).

Doelstelling

De doelstelling van de Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Wegvervoer is om feitelijke informatie over de marktontwikkeling van hernieuwbare energiedragers in wegvervoer te verzamelen en overzichtelijk te presenteren. Daarbij wordt – binnen het basisveld vervoermiddelen- ingezoomd op sleutelfactoren voor de eindgebruikers (zie hieronder bij aanpak).

Scope

De focus van dit rapport ligt op de marktontwikkelingen in Nederland rond hernieuwbare energiedragers/brandstoffen voor de modaliteit wegvervoer en de energiedragers die benoemd zijn in het Klimaatakkoord en in de Visie voor Duurzame Energiedragers in Mobiliteit.

Aanpak

Binnen de modaliteit wegvervoer is onderzoek gedaan naar de  volgende sleutelfactoren:

  1. Beschikbaarheid van merken en modellen in Nederland;
  2. Betaalbaarheid van het gebruik ten opzichte van een conventioneel voertuig, zoals die door middel van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening kan worden vastgesteld;
  3. Kritische functionele gebruikersspecificaties (actieradius, tank- en laadtijd en bagageruimte).

Input voor andere monitors

Een samenvatting van de Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 heeft een plek gekregen in de D+ rapportage 2020.