Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen)

Beschikbaarheid

In principe kunnen alle bestelauto’s op lage mixen vloeibare biobrandstoffen rijden. Voor hogere blends moet het voertuig zijn vrijgegeven door de fabrikant.

Biobenzine

De limieten voor bijmenging van bio-ethanol bij reguliere benzine (EN228) zijn afhankelijk van het maximum van 3,7% aan zuurstofgehalte (massapercentage). Er mag 10%vol ethanol worden bijgemengd óf 22%vol aan ethers (ETBE of MTBE). Personen- en bestelauto’s zijn ook in zogenaamde flex-fuel varianten beschikbaar. Deze flex-fuel voertuigen zijn vrijgegeven voor hoge mixen bio-ethanol (E85). In de praktijk wordt dit niet vaak gebruikt, mede doordat E85 in Nederland niet overal beschikbaar is. Vooral in Frankrijk en Zweden is bio-ethanol breed verkrijgbaar.

Biodiesel

Binnen de EN590-norm mag bij diesel maximaal 7 %vol FAME en ongeveer 30 %vol GTL en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-blends in alle dieselmotoren van personen- en bestelauto’s worden gebruikt [TNO, 2020]. Personen- en bestelauto’s zijn over het algemeen niet vrijgegeven voor hoge mixen biodiesel. De normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL en/of HVO) zijn vastgelegd in de EN15940-norm. De toepassing van 100% GTL en/of HVO is in die zin niet mogelijk, mits de autobouwer er een typekeuring voor heeft. Het voormalige Franse PSA is op dit moment de uitzondering: De autobouwer heeft het gebruik van 100% HVO vrijgegeven voor Euro 5 en Euro 6 dieselmotoren (TNO-1, 2020). Daarnaast is ook de Ford Transit met de 2.0 EcoBlue-dieselmotor vrijgegeven voor HVO16.

Betaalbaarheid en functionele specificaties

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere aanschafkosten. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd onderhoud noodzakelijk zijn, maar de kosten hiervan zullen - mits het voertuig ervoor is vrijgegeven - waarschijnlijk laag zijn.

De meerkosten van HVO bedragen circa € 0,15 per liter ten opzichte van diesel (excl. BTW). Op een dieselprijs van 1,12 €/l zijn dit circa 15% meerkosten. Op de totale TCO is HVO circa 2% duurder.

De functionele specificaties voor voertuigen met HVO (100%) en FAME (30%) zijn vergelijkbaar met die van diesel.

16Alle Fords Transit mogen rijden op HVO • Bestelauto.nl