Bijlage Marktfasen 2019

De structuur van de DEM- en Innovatiemonitor, en de tabellen en grafieken waarin we concrete data presenteren, is in belangrijke mate bepaald door de voor de Routeradar ontwikkelde monitoringsmethodiek en de keuzes die daarin gemaakt zijn met betrekking tot onder andere Product/Markt-Combinaties (PMC's), sleutelfactoren (SF-en) en indicatoren (IC-en), velden en marktfasen. Deze methodiek is ontwikkeld door het Uitvoeringsteam Routeradar onder leiding van Rijkswaterstaat en is beschreven in een bijlage bij de rapporten van de Routeradar 2017.

De marktfase waarin een product zich bevindt is bepalend voor de mogelijkheid tot opschaling, om uiteindelijk de gestelde CO2-doelen voor 2030 te bereiken. In onderstaande tabel wordt per PMC de marktfase getoond, zoals die in 2019 werd ingeschat.

Marktfase van verschillende PMC’s
Conventioneel Elektrisch Waterstof Aardgas Biobrandstoffen (hoge mixen)
Tweewielers Marktbeheer Marktopschaling Nvt Nvt Nvt
Personenauto's Marktbeheer Marktopschaling Marktintroductie Marktintroductie Nvt
Bestelauto's Marktbeheer Marktintroductie Demonstratie Marktintroductie Nvt
Vrachtauto's Marktbeheer Marktintroductie R&D Marktopschaling Nvt
Bussen Marktbeheer Marktopschaling Marktintroductie Marktbeheer Nvt

Volgens de methodiek horen bij elke marktfase andere aantallen vervoermiddelen in de vloot. De aantallen kunnen verschillend zijn per type voertuig. Bijvoorbeeld, bij vervoermiddelen, waarvan de vloot klein is, kan men bij kleinere aantallen al spreken van opschaling. In onderstaande tabel is per marktfase een definitie gegeven, en zijn de gekozen aantallen voer- of vaartuigen genoemd die met deze marktfase corresponderen.

Tabel 5: marktfasen voor wegvervoer, binnenvaart, zeevaart, lucht, spoor en NRMM
Marktfase Definitie Twee-wieler Personen-auto Bestel-auto Vracht-auto Bus Binnen-vaart Zee-vaart Spoor Lucht-vaart Mobiele werktuigen
R&D - onderzoeksfase Onderzoek, testen van belangrijke componenten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prototype/ pilot De eerste complete voertuigen met de technologie worden gebouwd. 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-2 1-2 1-2 1-4 1-4
Marktvoor-bereiding/ demonstratie De eerste voertuigen worden door normale gebruikers in de dagelijkse praktijk gebruikt, infra kan heel lokaal georganiseerd zijn. Marktintroductie is nog onzeker. 10 - 100 10 - 100 10 - 100 10-50 10-20 2-4 2-4 2-4 4-10 4-50
Markt-introductie/ niche Product is verkrijgbaar (in niche-markten). Infra wordt uitgebreid, meerdere voertuigtypen beschikbaar voor willekeurige gebruikers. 100 - 5.000 100 - 5.000 100 - 5.000 50 - 500 20 - 50 4-10 4-10 4-10 10-50 10-100
Opschaling Infra wordt langzaam uitgebreid tot landelijk dekkend. >5.000 >5.000 >5.000 >500 >50 >10 >10 >10 >50 >100
Beheer Een stabiele situatie bereikt. De vraag neemt niet verder toe. Aantallen zijn afhankelijk van de gewenste penetratie-graad. >100.000 >100.000 >100.000 >15.000 >1.000 >500 >500 >500 >500 >1.000