Bijlage TCO

Gebundelde resultaten

Figuur 46: TCO resultaten personenauto’s

Figuur 46 TCO resultaten personenauto’s

Figuur 47: TCO resultaten kleine bestelauto’s

Figuur 47 TCO resultaten kleine bestelauto’s

Aannames

Bij het berekenen van de TCO voor de gekozen representatieve voertuigen is naast de voertuigspecificaties een aantal algemene (energiedrager-onafhankelijke) aannames gedaan:

 • Voor de disconteringsvoet is uitgegaan van de resultaten van de werkgroep disconteringvoet. De gebruikte waarde is 2,25% (Werkgroep discontovoet, 2020).
 • De gebruikte jaarkilometrage bedraagt voor personenvoertuigen 15.000 km; voor bestelvoertuigen is uitgegaan van 17.772 km (CBS-1, 2020)(CBS-2, 2020) (CBS, 2020).
 • Voor vrachtwagens is de aangenomen jaarkilometrage als volgt:
  • 7,5 ton: 60.000 km/jaar
  • 12 ton: 65.000 km/jaar
  • 19 ton: 65.000 km/jaar
  • 40 ton: 680.000 km/jaar
 • Voor bussen wordt met 100.000 km per jaar gewerkt.
 • De investeringskosten van een voertuig zijn het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde van het voertuig. De aanschafkosten zijn bepaald op basis van de geregistreerde netto-catalogusprijs volgens RDW. De restwaarde van het voertuig is gebaseerd op basis van vraagprijzen voor tweedehands voertuigen zoals gevonden op het internetplatform AutoScout. Voertuigrestwaarden zijn berekend door analyse van de verkoopprijzen van grote aantallen tweedehands voertuigen in de verschillende segmenten. De afschrijftermijn van het voertuig bedraagt vier jaar.
 • De brandstofkosten zijn berekend op basis van een gemiddeld jaarkilometrage, een gemiddeld verbruik en een gemiddelde brandstofprijs. De onderhoudskosten zijn opgesteld aan de hand van onderhoudsintervallen van 20.000-80.000 km. Hierin zijn onder andere klein en groot onderhoud, vervangen van banden, periodieke inspecties en een schatting voor onverwachte reparaties meegenomen (TNO, 2018).
 • De kosten voor verzekering zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse door Independer, waarin diverse polissen zijn vergeleken over de periode januari - oktober 2019 (Independer, 2019). Er is aangenomen dat voor 2020 de prijzen niet aanzienlijk veranderd zijn.
 • Voor de bepaling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) is een middeling gedaan met betrekking tot de locatie en het voertuiggewicht van het voertuig. Bij aannames omtrent het verbruik en CO2-uitstoot is uitgegaan van de fabrieksopgave, omdat deze bepalend is voor de berekening van de BPM. Een belangrijke disclaimer is dat het werkelijke verbruik en CO2-uitstoot onder praktijkomstandigheden doorgaans hoger zijn. Afhankelijk van het voertuigmodel kan het verbruik aanzienlijk hoger zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de opgave van de actieradius (zie functionele specificaties). De daadwerkelijke actieradius kan in de praktijk, als gevolg van een hoger praktijkverbruik en afhankelijk van het model, aanzienlijk lager liggen.

Additionele figuren

Figuur 48: TCO diesel bestelauto bij oplopend jaarkilometrage

Figuur 48 TCO diesel bestelauto bij oplopend jaarkilometrage

Figuur 49: TCO resultaten personenauto’s zonder BPM en MRB

Figuur 49 TCO resultaten personenauto’s zonder BPM en MRB