Elektrisch

Beschikbaarheid

Momenteel zijn er 42 modellen elektrische personenauto’s (BEV’s) beschikbaar op de Nederlandse markt. Het aanbod BEV personenvoertuigen neemt jaarlijks toe. In 2019 waren er nog maar 24 modellen beschikbaar. Voor 2020 zijn veel nieuwe modellen aangekondigd, verspreid over alle RDC-segmenten. Bijna elk merk biedt intussen een volledig elektrische personenauto aan.

Figuur 4: Aantal beschikbare modellen elektrische personenauto’s per RDC-segment (IenW, 2020)

Figuur 4 Aantal beschikbare modellen elektrische personenauto’s per RDC-segment (IenW, 2020)

Betaalbaarheid en functionele specificaties

Selectie personenvoertuigen elektrisch

Per RDC-segment is een aantal representatieve elektrische personenvoertuigen gekozen. In onderstaande tabel zijn de personenvoertuigen per segment samengevat. De selectie is op basis van RVO-methodiek. Deze elektrische modellen worden vergeleken met de conventionele personenwagens:

  • In het segment B is gekozen voor de Hyundai Kona, Renault Zoe, BMW I3 en de Peugeot e-208.
  • In het segment C is gekozen voor de Nissan Leaf, Kia Niro, Hyundai Ioniq, Volvo XC40 en de VW ID.3.
  • In het segment D is gekozen voor de Tesla model 3, Volkswagen ID.4 en de Polestar 2.
Tabel 2: representatieve personenwagens elektrisch (segment B, C, D)
Segment Elektrisch
Segment B Hyundai Kona
Renault Zoe
BMW I3
Peugeot e-208
Segment C Nissan Leaf
Kia Niro
Hyundai Ioniq
Volvo XC40
Volkswagen ID.3
Segment D Tesla model 3
Volkswagen ID.4
Polestar 2

In termen van functionele specificaties (actieradius, laadsnelheid en bagageruimte) heeft een elektrische auto vaak een lagere actieradius en een langere laad/tanktijd dan conventionele voertuigen. Zo heeft de Hyundai Kona bijvoorbeeld een actieradius van circa 300 kilometer (in vergelijking van circa 700-1000 kilometer conventioneel). De standaard laadsnelheid is vele malen lager dan de tanksnelheden voor conventionele voertuigen: in de orde van uren ten opzichte van (enkele) minuten. Met snellaadvermogens van maximaal 350 kW kunnen sommige elektrische voertuigen tot 70% van de accucapaciteit in circa tien à twintig minuten opladen. Of en in hoeverre dit de marktontwikkeling beïnvloedt is afhankelijk van de keuzes die de gebruikers uiteindelijk maken. Daarbij moet bedacht worden dat elektrische personenwagens ook nieuwe functionaliteiten kunnen leveren, zoals tijdelijke energieopslag met terug levering op ’dure’ momenten. Zolang daarvoor echter nog geen concrete business modellen op de markt zijn, valt hier noch door de gebruiker noch door de onderzoeker mee te rekenen. Voor de uiteindelijke gebruikerskeuze tellen uiteraard ook de TCO en de variatie in merken en modellen mee.

De ontwikkeling van de actieradius van personenvoertuigen is recent door RVO onderzocht (IenW, 2020). Onderstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling voor verschillende segmenten over de afgelopen tien jaar. De volgende observaties zijn te maken:

  • In de segmenten D en E blijft de actieradius nagenoeg gelijk.
  • De actieradius van de lagere segmenten B en C (en in mindere mate A) neemt sterk toe.

Figuur 5: De ontwikkeling van gemiddelde actieradius (dikke lijn) en de range van de beschikbare voertuigen in het betreffende segment (IenW, 2020)

Figuur 5 De ontwikkeling van gemiddelde actieradius (dikke lijn) en de range van de beschikbare voertuigen in het betreffende segment (IenW, 2020)

Tabel 3: Functionele specificaties voor elektrische voertuigen vergeleken met andere duurzame energiedragers. De weging is op basis van een benzinereferentie, met 0 = gelijk presterend, -;-- = slechter en +;++ = beter
Functionele specificatie Opmerking Elektrisch Waterstof CNG
Actieradius De actieradius van elektrische voertuigen is lager dan conventionele varianten, ± 300-400 km elektrisch t.o.v. ± 800 km benzine. -- - --9
Laad-/vulsnelheid De laadsnelheid van elektrische voertuigen kan variëren van 20 min – 20 uur. Voor benzine is dat 1-2 min. -- 0 0
Bagageruimte De beschikbare hoeveelheid bagageruimte is afhankelijk van het gekozen model. Vaak wijkt het aantal liters niet af van benzinevoertuigen. Wel zou gewicht een beperkende factor kunnen zijn. 0 - -

Resultaten

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van elektrische voertuigen, verdeeld over de RDC-segmenten B, C en D. Een aantal kernobservaties is:

  • In het B-segment zijn elektrische voertuigen nog relatief duur, een fractie goedkoper dan diesel. In de segmenten C en D is elektrisch wel goedkoper dan de conventionele alternatieven. Belangrijk op te merken is dat voor elektrisch geen BPM en MRB wordt betaald. Als deze weg zouden vallen voor conventioneel is elektrisch wel duurder.
  • In vergelijking zijn de voertuigkosten voor elektrisch nog significant hoger dan de conventionele alternatieven, zeker in de segmenten B en C.
  • Onder de geldende aannames zitten de energiekosten van elektrische voertuigen tussen die van benzine en diesel in.
  • Een groot deel van het onderhoud valt voor elektrische voertuigen weg; hierdoor worden de kosten ook lager. Belangrijk op te merken is dat grote reparaties wel vaak duurder zijn.

Figuur 6: TCO-resultaten voor elektrische personenauto's in de segmenten B, C en D, met conventioneel als referentie

Figuur 6 TCO-resultaten voor elektrische personenauto's in de segmenten B, C en D, met conventioneel als referentie

9Veel CNG-personenauto’s worden ondersteund door een extra benzinetank. Hiermee is in veel gevallen de actieradius vergelijkbaar met die van conventionele personenvoertuigen.