Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen)

Beschikbaarheid

In principe kunnen alle conventionele personenauto’s op lage mixen vloeibare biobrandstoffen rijden. Voor hogere blends zijn personenauto’s over het algemeen niet vrijgegeven.

Benzinevervanger

De limieten voor bijmenging van bio-ethanol bij reguliere benzine (EN228) zijn afhankelijk van het maximum van 3,7% aan zuurstofgehalte (massapercentage). Er mag 10%vol ethanol worden bijgemengd óf 22%vol aan ethers (ETBE of MTBE). Personen- en bestelauto’s zijn ook in zogenaamde flex-fuel varianten beschikbaar. Deze flex-fuel voertuigen zijn vrijgegeven voor hoge mixen bio-ethanol (E85). In de praktijk wordt dit (nog) niet vaak gebruikt, mede doordat E85 in Nederland niet overal beschikbaar is. Vooral in Frankrijk en Zweden is bio-ethanol breed verkrijgbaar (TNO-1, 2020).

Biodiesel

Binnen de EN590-norm mag er in diesel maximaal 7 %vol FAME en ongeveer 30 %vol GTL en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-blends in alle dieselmotoren van personen- en bestelauto’s worden gebruikt. Personen- en bestelauto’s zijn over het algemeen door fabrikanten niet vrijgegeven voor hoge mixen biodiesel. De normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL en/of HVO) zijn vastgelegd in de EN15940 norm. De toepassing van 100% GTL en/of HVO is in die zin niet mogelijk, mits de autobouwer er een typekeuring voor heeft. Stellantis (een fusie van FCA en PSA met daaronder 14 automerken) is op dit moment de uitzondering: De autobouwer heeft het gebruik van 100% HVO vrijgegeven voor de Euro 5 en Euro 6 dieselmotoren (TNO-1, 2020).

Betaalbaarheid en functionele specificaties

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere aanschafkosten voor het voertuig. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd onderhoud noodzakelijk zijn, maar de kosten hiervan zullen - mits het voertuig ervoor is vrijgegeven - waarschijnlijk laag zijn.

De prijs van bio-ethanol (E85) in Nederland varieert tussen de ca. € 450 en 50 per kubieke meter (inkoopprijs). De meerkosten van HVO liggen circa € 0,2013 per liter hoger dan voor diesel (incl. BTW). Op een dieselprijs van 1,36 €/l zijn dit circa 15% meerkosten.

De functionele specificaties voor voertuigen met hoge mixen vloeibare biobrandstoffen zijn vergelijkbaar met die voor benzine en diesel.

13Het verschil in productiekosten tussen HVO en diesel is feitelijk hoger, maar vanwege de aanmelding van deze brandstof onder de RED-verplichting, hoeft de gebruiker alleen een deel van de meerkosten te betalen.