Referenties

CBS. (2020). Verkeersprestaties. Opgehaald van www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/71107ned?q=verkeersprestaties

CBS-1. (2020). Opgehaald van www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83702NED

CBS-2. (2020). Jaarkilometrages. Opgehaald van www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/27/gemiddeld-kilometrage-personenauto-s-per-365-dagen

CBS-2. (2020). Jaarkilometrages. Opgehaald van www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/27/gemiddeld-kilometrage-personenauto-s-per-365-dagen

CBS-3. (2020, 11 4). Verkeersprestaties bussen. Opgehaald van CBS StatLine Verkeersprestaties: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80589NED/table?ts=1621794771842

CE Delft. (2018). Maatschappelijke kosten en baten OV-bussen. Delft: CE Delft.

DVZ. (2021, 06 05). Gas-LKW rollen bis Ende 2023 ohne Maut. Opgehaald van Verkehrs Zeitung Deutsche : https://www.dvz.de/rubriken/politik/detail/news/gas-lkw-rollen-bis-ende-2023-ohne-maut.html

Elaad. (2020). Elektrisch op bestelling. Elaad.

Elektrisch, N. (2021, 3 31). Aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland. Opgehaald van Nederland Elektrisch: https://nederlandelektrisch.nl/actueel/verkoopcijfers

IenW. (2020). Monitor klimaatbeleid – mobiliteit. IenW.

Independer. (2019). Zuid hollandse jongeren betalen hoogste prijs voor autoverzekering. https://weblog.independer.nl/persbericht/zuid-hollandse-jongeren-betalen-hoogste-prijs-voor-autoverzekering/

NGVA. (2019). NGVA Europe Vehicle Catalogoue. https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2019/09/NGVAEurope_VehicleCatalogue_Sep2019.pdf

RVO. (2021). Handreiking TCO.

TNO. (2018). Inputs and considerations for estimating large scale uptake of electric vehicles in the Dutch passenger car fleet up to 2030 .

TNO. (2020). Routeradar straabeeld monitor 2019. Den Haag: RWS.

TNO-1. (2020). Update brandstoffen factsheets. Den Haag: RWS.

Transport-Online. (2021, 01 15). Aantal LNG-trucks in jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Opgehaald van Transport-Online: https://www.transport-online.nl/site/122595/aantal-lng-trucks-in-jaar-tijd-meer-dan-verdrievoudigd/

Werkgroep discontovoet. (2020). Rapport werkgroep discontovoet 2,25%. rapport-werkgroep-discontovoet-2020.pdf (cloud-wp.nl%40ssl).

World LPG association. (2018). Autogas Vehicle Catalogue. https://auto-gas.net/wp-content/uploads/2018/04/WLPGA-LPG_Vehicle_CATALOGUE_A4_V11_pbp_SMALL-2.pdf