Conventioneel (benzine, diesel, LPG)

Beschikbaarheid

Het merendeel (99,1% van de trekkers en 97,6% van de overige vrachtwagens) van de vrachtwagens rijdt op diesel21. De Europese markt is aanzienlijk en de beschikbaarheid daarom ook groot. Naast verschillende merken en verschillende typen binnen één merk, omvat het pakket van ‘opties’ bij vrachtwagens vaak verschillende motorvermogens, verschillende tankcapaciteiten, verschillende asconfiguraties, wel of geen slaapcabine en bij bakwagens verschillende lengtes van het chassis. Het aantal varianten is daarmee enorm groot.

Interessant is wel dat, naast LNG en CNG, LPG bij de trekkers een opmars aan het maken is (zie figuur 27).

Betaalbaarheid en functionele specificaties

Selectie vrachtauto’s conventioneel

De TCO per marktsegment wordt berekend op basis van representatieve conventionele vrachtauto’s. De voor de TCO relevante basisspecificaties van de conventionele trekker zijn samengevat in in tabel 12.

Tabel 12: Representatieve trekker conventioneel
Eenheid Diesel
Merk en model DAF CF 440 FT 40 ton
Uitvoering kW 320
Belading (gem.) kg Veronderstelde massa trailer: 13.400
Jaarkilometrage Km/jaar 80.000
Afschrijvingsperiode jaar 5
Restwaarde na afschrijvingsperiode % 20

De onderstaande tabel geeft de geselecteerde voertuigen weer voor drie andere marktsegmenten: 7,5 ton, 12 ton en 19 ton. Deze staan benoemd in tabel 13.

Tabel 13: representatieve niet-trekkers conventioneel
Eenheid Diesel
Merk en model Mitsubishi (Fuso) Canter 7,5 ton
Uitvoering kW 110
Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 1490
Jaarkilometrage Km/jaar 50.000
Afschrijvingsperiode jaar 5
Restwaarde na afschrijvingsperiode % 20
Merk en model DAF LF 210 FA 12 ton
Uitvoering kW 156
Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 2400
Jaarkilometrage Km/jaar 65.000
Afschrijvingsperiode jaar 5
Restwaarde na afschrijvingsperiode % 20
Merk en model DAF LF 280 19 ton
Uitvoering kW 320
Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 3110
Jaarkilometrage Km/jaar 65.000
Afschrijvingsperiode jaar 5
Restwaarde na afschrijvingsperiode % 20

Resultaten

Figuur 30 vergelijkt de TCO’s van de genoemde dieselvarianten. Op basis van de hierboven besproken uitgangspunten kost een trekker circa 0,60 €/km22. De helft hiervan bestaat uit brandstofkosten. De aanschaf van het voertuig is goed voor circa 25% van de kosten. De overige 25% gaan op aan met name onderhoud, verzekering en (voor een klein deel) motorrijtuigenbelasting.

Opvallend is dat de aanschafprijs van het voertuig in de TCO steeds zwaarder meetelt naarmate het voertuig lichter is. Dit is maar voor een klein deel te verklaren door het geringere aantal kilometers dat met lichtere vrachtwagens wordt gereden. Duidelijk is wel dat de aanschafprijs per eenheid vervoerscapaciteit voor de lichte vrachtwagens relatief hoog is. Zo kost een 7,5 ton Mitsubishi/Fuso Canter bakwagen ongeveer 50 k€, terwijl een 19 ton LF bakwagen ongeveer 67 k€ kost. Bij goederenvervoer middels een trekker (aanschafprijs 80 k€) zal natuurlijk ook de aanschaf van een oplegger in een TCO moeten worden meegenomen; dat is hier om verschillende redenen23 niet gedaan.

Figuur 30: TCO vrachtauto’s conventioneel

Figuur 30 TCO vrachtauto’s conventioneel

21Van de 144.634 vrachtwagens die op 1 januari in Nederland geregistreerd waren, reden er 368 op CNG en 447 op een brandstof anders dan diesel, benzine, LPG, elektrisch en CNG. Van deze 447 zal het grootste deel LNG betreffen.

22Hierin zijn de kosten voor de trailer niet meegenomen.

23Nederland heeft meer opleggers dan trekkers. Soms worden opleggers geladen en wisselt de trekker van oplegger. Opleggers hebben ook een aanzienlijk hogere gemiddelde leeftijd; deze lijken daarom langer mee te gaan.