Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen)

Beschikbaarheid

In principe kunnen alle vrachtauto’s op lage mixen vloeibare biobrandstoffen rijden. Voor hogere blends moeten de vrachtauto’s zijn vrijgegeven.

Biodiesel

Binnen de EN590-norm mag er in diesel maximaal 7 vol% FAME en ongeveer 30 vol% GTL en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-blends in alle dieselmotoren van vrachtauto’s en bussen worden gebruikt [TNO, 2020]. De normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL en/of HVO) zijn vastgelegd in de EN15940 norm. In de praktijk kunnen deze brandstoffen in pure vorm (100%) worden toegepast in trucks, mits het voertuig daarvoor is vrijgegeven. Motorfabrikanten hebben tot heden alleen Euro V en Euro VI trucks vrijgegeven voor de EN15940 norm brandstof. Hiervoor is een aparte typekeuringstest nodig. In hoeverre motoren zijn vrijgegeven voor het gebruik van alternatieven voor reguliere diesel kan veelal worden achterhaald via de voertuigfabrikant of -leverancier [TNO, 2020].

Betaalbaarheid en functionele specificaties

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere voertuigaanschafkosten. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd onderhoud noodzakelijk zijn, maar de kosten zullen - mits het voertuig ervoor is vrijgegeven - waarschijnlijk laag zijn.

HVO is circa € 0,16 per liter duurder dan diesel (excl. BTW). De energie-inhoud per liter van HVO is geringer dan die van diesel, waardoor voor HVO in totaal een toename van ongeveer 21% aan energiekosten te verwachten is. Op de totale TCO is HVO, bij de eerdergenoemde aannames, circa 12% duurder. Bij FAME is de energie-inhoud per liter nog iets lager dan bij HVO. De prijs van FAME is nagenoeg gelijk aan de prijs van diesel, waardoor de energiekosten voor een truck op FAME zo’n 9% hoger uitkomen.

De aanschafprijzen van voertuigen die geschikt zijn voor FAME en/of HVO liggen hooguit enkele procenten boven de conventionele prijzen. Functionele specificaties voor voertuigen met ondersteuning voor HVO (100%) en FAME (30%) zijn vergelijkbaar met die van dieselvoertuigen. De TCO’s zijn weergegeven in figuur 36.

Figuur 36: TCO vrachtauto's HVO en FAME

Figuur 36 TCO vrachtauto's HVO en FAME