Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling 2019

Doelstelling

Het hoofddoel van de Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling (RR-INNOM Techniekontwikkeling) is om de nationale en internationale hoofdlijnen met betrekking tot de technische ontwikkelingen rond hernieuwbare energiedragers in transport in beeld te brengen. Daarbij ligt de focus vooral op het vaststellen van de potentie tot opschaling. Vanuit deze invalshoek worden veelbelovende onderzoeks- en ontwikkelpaden ('R&D pathways') uitgelicht, waaraan op nationaal en internationaal niveau wordt gewerkt.

Scope

De focus van dit rapport ligt op de technische ontwikkelingen rond hernieuwbare energiedragers/brandstoffen voor mobiliteit. Het rapport is geschreven op basis van gegevens uit 2019. In het Addendum zijn deze gegevens geüpdatet voor 2020, met als peildatum 31 december 2020, tenzij anders in de tekst aangegeven.

Aanpak

De hoofdlijnen van de technische ontwikkelingen van alle brandstofsporen zijn per basisveld onderzocht. Er is geen onderverdeling naar modaliteiten en marktsegmenten gemaakt, omdat vooraf vaak niet bekend is waar een technische vinding precies toegepast zal worden.

De drie onderzochte basisvelden zijn:

  1. energiedragers
  2. infrastructuur
  3. vervoermiddelen

Input voor andere monitors

Een samenvatting van de Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling 2020 heeft een plek gekregen in de D+ rapportage 2020.