Energiedragers

Deze rubriek behandelt de techniekontwikkeling op het niveau van de verschillende hernieuwbare energiedragers in mobiliteit. Hierin worden veelbelovende onderzoeks- en ontwikkelpaden (“R&D pathways”) uitgelicht, waar op nationaal en internationaal niveau aan wordt gewerkt. De nadruk ligt op de technologische aspecten van het productie- en distributieproces van energiedragers (well-to-tank).