Gasvormig

Feedstock, productie en distributie

CNG is gecomprimeerd aardgas of groen gas. Het aardgas dat bij Nederlandse tankstations kan worden getankt wordt gedistribueerd via het aardgasnetwerk, waarop bijvoorbeeld ook woningen zijn aangesloten. Het aardgas wordt bij de pomp, voordat het getankt wordt, gecomprimeerd. Gegeven het feit dat het Nederlandse aardgasnetwerk laagcalorisch aardgas bevat, is ook CNG in Nederland laagcalorisch (ook wel G25). In andere Europese landen is CNG ook beschikbaar als hoogcalorisch gas (ook wel G20). Dit hoogcalorisch gas bevat meer methaan en minder stikstof dan laagcalorisch gas.

In Nederland wordt het grootste deel van het laagcalorisch aardgas dat via het gasnet wordt aangevoerd, gewonnen in Groningen en de Noordzee. De verwachting is dat er in de toekomst ook steeds meer CNG uit het buitenland zal worden geïmporteerd.

De hernieuwbare tegenhanger van aardgas is groen gas dat wordt geproduceerd uit biogas of syngas. Biogas wordt geproduceerd uit vergisting van biomassa zoals mest en mais, of komt als stortgas vrij bij het verwerken van organisch afval. Naast uit biogas kan groen gas ook uit syngas gemaakt worden. Syngas ontstaat bijvoorbeeld na vergassing van biomassa, zoals hout en is in dat geval ook biogeen.

De mobiliteitssector streeft ernaar dat alle CNG in Nederland groene CNG wordt. Momenteel is dit voor een groot deel het geval. De markt is hierbij wel afhankelijk van de beschikbaarheid van zogenaamde groengascertificaten. De vergroening vindt namelijk plaats door middel van deze Garanties van Oorsprong (GvO’s), ook wel ‘groengascertificaten’ genoemd. Dit zijn certificaten waarmee kan worden bewezen dat de geleverde energie duurzaam is geproduceerd. Aangezien CNG wordt geleverd via het aardgasnetwerk, bestaat het aardgas dat fysiek in de voertuigen belandt, voor een groot deel uit fossiel aardgas en is slechts een zeer klein gedeelte uit biomassa geproduceerd. Echter, voor iedere hoeveelheid energie die wordt getankt, is dezelfde hoeveelheid energie in de vorm van groene CNG geproduceerd.

De in Nederland beschikbare LNG is op dit moment op basis van fossiel aardgas. Dit aardas wordt in het land van herkomst gekoeld en vervolgens per schip als LNG getransporteerd naar Nederland en per truck gedistribueerd. De CO2-ketenemissies (WTT) van deze fossiele LNG zijn ongeveer 32% hoger dan de uitlaatemissies (TTW) .

In potentie kan LNG ook worden gemaakt uit biomassa. Dit wordt aangeduid als bio-LNG of LBG (Liquified Biogas). De sector zet in op een groei van het aandeel bio-LNG. LNG en bio-LNG worden niet toegepast in personen- en bestelauto’s.