Infrastructuur

Deze rubriek behandelt de techniekontwikkeling op het niveau van de infrastructuur voor verschillende hernieuwbare energiedragers in mobiliteit. Hierin worden veelbelovende onderzoeks- en ontwikkelpaden (“R&D pathways”) uitgelicht, waar op nationaal en internationaal niveau aan wordt gewerkt.