Conclusie

Voor de tankinfrastructuur van fossiele brandstoffen worden geen (aanzienlijke) technische ontwikkelingen verwacht. Voor waterstof geldt dat de afvulsnelheid in de nabije toekomst nog verder zal toenemen. Vooral voor elektriciteit geldt dat er nog veel technische ontwikkelingen zijn ten aanzien van de infrastructuur, zoals hogere vermogens, inductief laden, “in-motion charging”, “smart charging” en “vehicle-to-grid”.