Waterstof

Momenteel zijn er in Nederland zeven openbare waterstoftankstations en twee niet-openbare. Daarnaast zijn er 14 stations gepland of in aanbouw. In een convenant van het H2-platform en een aantal private partijen wordt een ambitie vermeld van 50 waterstoftankstations in 2025. Er zijn meerderen ontwikkelingen gaande die moeten bijdragen aan een verhoogde competitiviteit van rijden op waterstof. Op het gebied van tankinfrastructuur gaat het met name om de ontwikkeling van nieuwe standaards voor een hogere afvulsnelheid.

Waterstof wordt, net als vloeibare brandstoffen als benzine en diesel, getankt via een slang. Bij de tankstations wordt waterstof aangeboden in hoge druk (700 bar) voor lichte voertuigen (personen- en bestelauto’s), en lage druk (350 bar) voor zware voertuigen (bussen en vrachtwagen). De afvulsnelheid van waterstof bedraagt momenteel typisch 1,6 kilogram per minuut. Om eenzelfde hoeveelheid kilometers te kunnen rijden als met een benzine- of dieselvoertuig, moet een waterstofvoertuig momenteel nog 2,5 tot 3 keer langer tanken (hierbij is rekening gehouden met de hogere energie-efficiëntie van waterstofvoertuigen).

De verwachting is dat de afvulsnelheid de komende jaren verder zal worden opgehoogd, waardoor het verschil voor zowel lichte als zware voertuigen ongeveer twee keer zo klein zal worden. Uitgaande van dezelfde bezettingsgraad betekent dit dat er twee keer zoveel vulpunten nodig zijn per voertuig als nu voor benzine en diesel het geval is.