Routeradar Marktontwikkeling Mobiele werktuigen (2019)

Mobiele werktuigen zijn verantwoordelijk voor circa 10% van de CO2-uitstoot van de transportsector in Nederland. Doordat deze machines vaak over een langere periode op dezelfde plek worden gebruikt, leidt dit naast CO2-uitstoot veelal ook tot een significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof en bijvoorbeeld NOX. Zo is 8% van de NOX en 12% van de fijnstofuitstoot (PM10) in Nederland afkomstig van mobiele werktuigen. Daarbij heeft een onderzoek van TNO en de Topsector Logistiek aangetoond dat de NOX-uitstoot van mobiele werktuigen in de praktijk significant hoger ligt dan de limietwaarde zoals naar voren gekomen bij de laboratoriumtest van deze machines [TNO, 2020].

Mobiele werktuigen omvatten een grote verscheidenheid aan machinetypes die gebruikt worden in verschillende sectoren. Een overzicht van de sectoren en machinetypes is weergegeven in onderstaande tabel. De samenstelling van het machinepark wordt gemodelleerd met het Nederlandse Mephisto model. De basis van dit model is de opgedane kennis en data uit de EMMA-studie [TNO, 2009] in combinatie met verkoopaantallen van machinetypes in Nederland (via BMWT)8. De samenstelling van het machinepark is behoorlijk onzeker omdat er geen registratieplicht bestaat. Het aantal machines dat gebruik maakt van duurzame energiedragers (elektrisch, waterstof, gasvormig) is hierdoor niet bekend. Bovendien bestaat er geen aparte monitoringsverplichting voor de hoeveelheid hernieuwbare energie in mobiele werktuigen. Het aandeel hernieuwbare energie (biobrandstoffen, groene elektriciteit, etc.) is hierdoor niet bekend. Onderstaande tabel bevat hierdoor alleen conventionele brandstoffen (benzine, diesel en LPG).

De volgende vijf sectoren worden onderscheiden: consumenten, HDO (Handel Dienst en Overheid), industrie, landbouw en bouw. De sectoren landbouw en bouw dragen samen met circa 85% verreweg het meest bij aan het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen. Het merendeel van het energieverbruik is toe te schrijven aan drie type machines: landbouwtrekkers, graafmachines en laadschoppen.

8Tot 2014 kreeg TNO verkoopaantallen van machinetypen in Nederland (via BMWT), sindsdien is de monitoring gestopt en wordt de verkoop geëxtrapoleerd. Een nieuwe datastroom is in toekomst mogelijk via het Off-highway Research. Off-highway Research heeft betaalde informatie over de mobiele werktuigen in Nederland. Met behulp van een uitvalfunctie wordt de grootte van het park geschat. De grootte van het park is hierdoor nog steeds behoorlijk onzeker.

Tabel 2: Overzicht van verschillende energiedragers en de energiebehoefte van mobiele werktuigen per sector in 2019 [KEV, 2019] [Hulskotte, 2014]
Sector Machine naam Brandstof Actieve vloot Energiegebruik CO2 NOx
[B/D/LPG] [aantal] [PJ] [ton] [ton]
Consumenten bladblazers B 150.000 0,04 3.027 2,1
bosmaaiers B 172.043 0,05 3.976 3,1
grasmaaiers B 679.319 0,54 39.906 118,1
heggenscharen B 114.695 0,01 795 0,6
kettingzagen B 138.064 0,01 812 0,5
trimmers B 57.346 0,01 497 0,4
zitmaaiers privé B 116.735 0,36 26.753 38,9
HDO compacttrekkers D 12.813 0,46 33.275 301,9
generatoren, HDO D 1.031 0,81 58.587 457,6
hoogwerkers D 1.718 0,14 10.198 38,1
kantenstekers professioneel B 22.800 0,08 5.992 18,1
verticuteermachines professioneel B 15.653 0,19 13.742 41,9
zitmaaiers professioneel B 2.275 0,12 8.649 12,3
Industrie generatoren, industrie D 400 0,89 64.918 723,5
vorkheftrucks D 3.109 0,99 71.524 272,2
vorkheftrucks LPG 4.034 1,40 93.166 1.775,8
Landbouw bietenrooiers D 475 0,33 24.174 75,0
kettingzagen professioneel B 2.811 0,04 3.020 2,0
landbouwtrekkers D 67.715 13,11 952.064 5.901,9
maaidorsers D 3.274 0,21 14.954 147,9
maishakselaars D 1.187 0,78 56.629 175,7
mestinjecteur D 506 0,48 34.989 118,4
spuitmachines D 760 0,24 17.695 75,2
Bouw asfalt afwerkinstallaties D 268 0,14 10.411 63,1
asfaltfreesmachines D 19 0,03 1.846 3,0
bronbemalingspompen D 702 0,16 11.729 111,2
bulldozers D 285 0,32 23.507 53,9
dumpers D 729 0,42 30.458 75,7
generatoren, bouw D 1.616 0,68 49.135 531,9
graaf-laadcombinaties D 73 0,02 1.532 5,0
graafmachines D 25.789 10,18 738.853 2.023,7
graders D 68 0,01 1.034 4,6
laadschoppen D 15.897 8,68 629.822 1.926,3
overslagmachines D 437 0,38 27.605 62,2
ruw terrein heftrucks D 545 0,19 13.521 57,1
trilplaten/stampers B 4 0,06 4.294 12,9
trilplaten/stampers D 7.331 0,10 7.400 88,3
walsen D 915 0,13 9.701 71,5

* NOX in NO2-equivalenten