Handreikingen voor overheden en bedrijven

Een doelstelling uit het Energieakkoord is dat mobiliteit in 2030 maximaal 25 mton CO2-uitstoot geeft, tegenover 35 mton eind 2016. In 2050 moet mobiliteit helemaal geen uitstoot meer geven. Rijkswaterstaat reikt overheden en bedrijven kennis aan om de mobiliteit te verduurzamen.

In 2017 brachten we bijvoorbeeld een geactualiseerde versie uit van de Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten en provincies. Deze Handreiking geeft overheden en bedrijven praktische informatie en tips: bijvoorbeeld hoe u de CO2-reductiedoelen kunt verankeren in uw mobiliteitsbeleid. En hoe u de verschillende vakgebieden als milieu, verkeer, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte ambtelijk en bestuurlijk goed laat samenwerken.

Ook nieuw is de Handreiking Vervoermanagement. Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Het verbetert bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Met behulp van de Handreiking krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden voor een integrale aanpak van duurzame mobiliteit.


Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u de Handreikingen kunt inzetten? Neem dan contact met ons op.