Toolbox Businesscase voor duurzame brandstoffen

Het halen van duurzaamheidsdoelstellingen is alleen mogelijk als sprake is van haalbare businesscases voor duurzaam transport. In het kader van de Duurzame Brandstofvisie en de Actieagenda Duurzame Brandstoffen heeft Rijkswaterstaat daarom een Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen laten ontwikkelen.

Voorpagina Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen

De Businesscase Toolbox bestaat uit drie rekenmodellen:

  1. HIBIT voor de ontwikkeling en exploitatie van waterstoftankstations
  2. LIBIT voor lange afstandsdistributie
  3. EIBIT voor stadsdistributie

Elk rekenmodel is hiernaast als download beschikbaar, evenals de bijbehorende handleiding. Ook is een brochure beschikbaar met een korte beschrijving van alle beschikbare rekenmodellen. De rekenmodellen werken alleen in Microsoft Excel. Om de rekenmodellen te kunnen gebruiken, moet u de Visual Basic Module in Microsoft Excel inschakelen.