Over de toolbox

De Toolbox Slimme Mobiliteit biedt een overzicht van de belangrijkste maatregelen die mobiliteitsgedrag kunnen beïnvloeden. De toolbox beschrijft deze maatregelen aan de hand van twee onderdelen:

  1. factsheets en kengetallen voor kosten en effecten
  2. praktijkvoorbeelden ter inspiratie van leerervaringen

De toolbox is bedoeld om te inspireren (wat is er allemaal mogelijk) en om te ondersteunen bij het kiezen van de meest kansrijke maatregelen voor een specifieke situatie. Zowel bij structurele bereikbaarheidsknelpunten als bij de tijdelijke hinder door werkzaamheden.

Een deel van de factsheets en praktijkvoorbeelden zijn het resultaat van de ervaringen uit het programma Beter Benutten. De daaruit voortgekomen werkwijze Beter Benutten biedt nuttige aanknopingspunten bij de keuze voor, en de inzet van maatregelen.

Het overwegen van slimme mobiliteitsmaatregelen begint altijd met een gedegen probleemanalyse. Hiermee bepaalt men de omvang en aard van de opgave, en met doelgroepen- en stakeholderanalyses brengt men kansen in kaart. Bekende tools voor het uitvoeren van een goede probleemanalyse zijn CORT en Krachtig en de Toekan methodiek. De toolbox biedt vervolgens kennis en inspiratie over mogelijke oplossingsrichtingen, ondergebracht in de thema’s:

Reisinformatie

Openbaar vervoer

Multimodaal

De Toolbox Slimme Mobiliteit is opgesteld door het Steunpunt Mobiliteitsmanagement en het programma Smart Mobility van Rijkswaterstaat. Voor vragen over de toolbox kunt u met ons contact opnemen.