Toolbox Slimme Mobiliteit

Mobiliteit kan beïnvloed worden met vele verschillende typen maatregelen. Zoals spitsmijdenprojecten, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het reizen met het openbaar vervoer. Rijkswaterstaat heeft de ervaringen met deze maatregelen gebundeld in de Toolbox Slimme Mobiliteit.

2 personen zijn aan het thuiswerken

De Toolbox beschrijft deze maatregelen aan de hand van 2 onderdelen:

  1. Factsheets en kengetallen voor kosten en effecten. Bijvoorbeeld: hoeveel kost het om een spitsmijding te behalen? Hoeveel mensen gaan met een beloningsproject de fiets gebruiken?
  2. Praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Bijvoorbeeld snelfietsroute RijnWaalpad, werkgeversaanpak Brabants Mobiliteits Netwerk.

De Toolbox geeft hiermee een beeld van alle mogelijke maatregelen die duurzaam reisgedrag beïnvloeden (wat is er allemaal mogelijk) en geven zo ondersteuning bij het kiezen van de meest kansrijke maatregelen voor een specifieke situatie. Zowel bij structurele bereikbaarheidsknelpunten als bij tijdelijke hinder door werkzaamheden.


Naar de toolbox