Bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit

Op donderdag 21 maart, van 13.00-17.00 uur, vindt in De Eenhoorn in Amersfoort de landelijke bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit plaats. Sluit je aan bij ruim 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, die samen aan de slag willen met verdere ontwikkeling en opschaling van duurzame, hernieuwbare energiedragers in de mobiliteit.

Programma

Ontvangst: 13.00-13.30 uur

Plenair 13.30-14.30 uur

Els de Wit, afdelingshoofd Voertuigen en Brandstoffen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), praat je bij over de voortgang van de Brandstofvisie 2.0. Want ook al er is er nog geen definitief klimaatakkoord, het is tijd om in actie te komen. Els legt het belang uit van verbinding tussen energie- en mobiliteitssystemen en de rol van de regio’s hierbij; harmonise to decarbonise!

Van beleid naar praktijk: Bas Hilckmann, expert in de duurzame mobiliteit bij 3pm en in Ruimtelijke Ontwikkeling op De Haagse Hogeschool, geeft ons in sneltreinvaart een verrassende blik op de toekomst van mobiliteit. Welke invloed heeft stedelijke verdichting op ons reisgedrag? Hoe verplaatsen we ons straks? Welke voertuigen kunnen we verwachten? En wat betekent dat voor onze energievraag?

We sluiten het plenaire gedeelte af met de ondertekening van een convenant om reinigingsvoertuigen te verduurzamen.

Dagvoorzitter Menno van Tartwijk praat het geheel – samen met de zaal – aan elkaar.

Break-out sessies 14.45-15.45 uur

1) Toelichting op de DKTI-2 regeling (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

De regeling DKTI-Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versnelt duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de transportsector. In maart 2019 start een nieuwe DKTI-tender. RVO-adviseurs lichten de keuzes, randvoorwaarden en spelregels toe. De adviseurs beantwoorden al je vragen over de nieuwe regeling.

2) Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen: herijking van het nationale beleidskader (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

In deze sessie praten we je bij over de stand van zaken in Nederland; hoe staat het met de aanleg van laadpalen, waterstofstankstations, CNG en LNG tankinfrastructuur? Hoeveel is er gerealiseerd en welke uitdagingen en kansen zien we? Ook horen we graag van jou welke ontwikkelingen je ziet en wat er nodig is voor een succesvolle uitrol van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

3) Regionale allianties als motor van duurzame mobiliteit

Regionaal transport verduurzamen door de inzet van duurzame energiedragers. Een flinke opgave, waarbij regionale allianties de motor zijn om deze verduurzaming vorm te geven en te versnellen. Aan de hand van de casus Brainport Eindhoven bespreken we samen welke kansen en uitdagingen we zien. Daarna bekijken we hoe duurzame mobiliteit gekoppeld kan worden aan de Regionale Energie Strategiëen.
Let op: voor deelsessies 2 en 3 is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je hierbij aanwezig zijn? Kom op tijd en geef het aan bij je aanmelding.

Informatiemarkt 13.00-17.00 uur

De hele middag is er de ruimte om de informatiemarkt bezoeken. Een informele markt waar verschillende partijen toelichting geven op subsidies, maatregelen en richtlijnen en best-practices in de duurzame mobiliteit. Hou deze site in de gaten voor updates rondom het programma en de informatiemarkt.


Aanmelden

Logo Energiedragers in de mobiliteit

Wil je bij deze dag aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar energiedragersmobiliteit@emma.nl met daarin je naam en organisatie. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen.