Bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit

In het Klimaatakkoord staan ambitieuze doelen voor CO2-reductie. Mobiliteit speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Rijkswaterstaat heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brandstofvisie ontwikkeld, die onderwerp van gesprek was tijdens de bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: Energiedragers voor mobiliteit. Op 21 maart deelden ruim 450 deelnemers uit de decentrale en rijksoverheid en uit het bedrijfsleven hun ideeën, vragen en observaties.

Ondertekenaars duurzame voertuigen en brandstoffen in reinigingsbranche

Eigenlijk is de term brandstof al achterhaald, omdat de verbrandingsmotor een steeds kleinere rol gaat spelen in de mobiliteit. Daarom gebruiken we nu de term energiedragers. Welke hernieuwbare en schone energiedragers gaan we gebruiken om maximale CO2-reductie te bewerkstelligen?

Spierkracht

Elektrische auto’s zien we al steeds meer in het straatbeeld. Zonder dat we het beseffen, tanken we nu al biobrandstoffen toegevoegd aan fossiele brandstoffen. Maar is dit voldoende, hoe ziet de groei van elektrische voertuigen er uit, wat wordt de rol van waterstof, of van de spierkracht van fietsers?

Enthousiasme

De bijeenkomst leverde veel nieuwe contacten, ideeën en initiatieven op en er was vooral veel enthousiasme. Voorop staat dat er alleen door samenwerking tussen alle betrokken partijen, publiek en privaat, stappen kunnen worden gezet op weg naar zero-emissie mobiliteit. Tijdens de bijeenkomst zijn belangrijke contacten gelegd om dit doel te halen.

Schone vuilniswagens

Een goed voorbeeld van samenwerking is het convenant voor de reinigingsbranche dat vorige week getekend werd. Gemeentes, vertegenwoordigers van de branche en het rijk spraken af om vanaf 2025 alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of zero-emissie aan te schaffen. Het streven is dat na 2035 alle reinigingsvoertuigen uitstootvrij zijn. Het effect hiervan is niet te onderschatten. In Nederland zijn er zo’n 5000 reinigingsvoertuigen, vuilniswagens, veegwagens, etc. Dat is ongeveer evenveel als het aantal OV-bussen, waarvoor eerder al een soortgelijk convenant gesloten werd.

Deelnemers aan de bijeenkomst brandstofvisie