CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van de uitstoot van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

Bedrijven die zich certificeren op de CO2-Prestatieladder krijgen gunningsvoordeel bij grote aanbestedingen. Daarnaast gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-prestatieladder als CO2-managementsysteem om de eigen bedrijfsvoering, projecten en ketens te verduurzamen, door ook zichzelf te certificeren.


Co2-prestatieladder