Europese projecten

Nederland neemt actief deel aan verschillende Europese projecten die duurzame mobiliteit bevorderen en de gestelde klimaatdoelen en milieunormen voor 2030 en 2050 te behalen. Het gaat om een breed scala aan onderwerpen, zoals mobiliteitsmanagement en duurzame brandstofinfrastructuur.

Rijkswaterstaat neemt regelmatig deel aan grote Europese financieringsrondes om internationaal duurzame mobiliteitsvraagstukken op te pakken, zoals via de Connecting Europe Facility of de aankomende EU Green Deal.

Uitvoeringsprojecten

Rijkswaterstaat werkt in diverse Europese programma’s samen met partijen om in Nederland meer waterstof in de transportsector te realiseren.

H2Benelux

H2Benelux loopt sinds 2017 en heeft als doel 8 waterstoftankstations en 80 waterstofauto’s op de weg te realiseren om de waterstofmarkt voor personenvervoer in de regio Benelux van de grond te krijgen. Rijkswaterstaat helpt mee aan vraagcreatie in Nederland: identificeren en betrekken van mogelijke waterstofautogebruikers.

H2Nodes

Sinds 2014 neemt Rijkswaterstaat deel aan een consortium van Nederlandse, Letse en Estse partijen om 3 waterstoftankstations te realiseren langs de North Sea – Baltic Corridor (Arnhem, Riga en Pärnu). De focus van dit project ligt op waterstofbussen. Rijkswaterstaat werkt aan rapportages over marktontwikkeling van waterstof langs de corridor en de bijbehorende regio’s. Zo kan Rijkswaterstaat tijdig inzicht krijgen wat de behoefte is aan waterstof langs belangrijke corridors.

H2Me

Hydrogen Mobility Europe is een project waarbij brandstofcelauto’s toegang krijgen tot een pan-Europees network van waterstoftankstations. Rijkswaterstaat neemt deel als observer-partner, met als doel het opdoen van kennis om in Nederland te kunnen toepassen.

H2Share

Dit project heeft als doel om voor het eerst een vrachtwagen van 27 ton op waterstof te laten rijden (via een mobiel waterstofvulpunt), om ervaring op te doen met waterstof bij zware voertuigen. Rijkswaterstaat zit in het consortium dat de vrachtwagen realiseert, in samenwerking met WaterstofNet, H2Share en gefinancierd door Interreg Noord West Europa.

Beleidsondersteuning

Rijkswaterstaat ondersteunt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de Nederlandse inbreng van de EU Sustainable Transport Forum ter ontwikkeling van de Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID) (2014/94/EU). De AFID is een leidraad voor het Nederlandse alternatieve brandstoffenbeleid, zoals de Brandstofvisie. Hiervoor is onder andere een studie gedaan om de tank- en laadbehoefte langs het Nederlandse hoofdwegennet uit te kaarten, uitgevoerd door TNO.

Ook adviseert Rijkswaterstaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over voertuignormering omtrent luchtvervuiling en klimaatsverandering.

Daarnaast helpt Rijkswaterstaat mee aan transparante informatieverschaffing voor alternatieve brandstofinfrastructuur via de Europese programme support action (PSA) IDACS.


Download H2Nodes