Delen en communiceren

Er is veel ontwerpmateriaal. Iedereen kan dit gebruiken bij het voeren van acties.

Edgar de mascotte

Speciaal voor de campagne is allerlei aantrekkelijk Edgar_Biker_Blue_connectedmateriaal. Edgar is daarin de steeds terugkomende mascotte. Deze maakt gebruik van alle vervoermiddelen. Dit materiaal kan worden gedownload via de toolkit.

De Nederlandse poster (pdf, 709 kB) en de speciale Nederlandse folder (pdf, 498 kB) kun je ook downloaden om eventueel af te drukken.

Delen

Het thema in 2018 is 'Mix en move'. Het ligt voor de hand voorbeelden uit Nederland te delen. Dit kan anderen op ideeën brengen en stimuleren actie uit te voeren. Stuur daarover een bestand of link naar het e-mailadres mobiliteitsweek@axlefocused.nl. Het wordt dan op deze site beschikbaar gesteld.

MobilityActions

Speciaal voor verenigingen, werkgevers en stichtingen is het logo voor MOBILITYACTION ontwikkeld. Dit kan het hele jaar worden benut.

Mobilityaction

Zichtbaarheid

Informatie over de MOBILITYACTIONS wordt gedeeld via sociale media:

Aanmelden

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere overheden kunnen hun acties delen via het aanmeldformulier op de site van de EUROPEANMOBILITYWEEK.

Gemeenten kunnen zich via dit formulier aanmelden.

Overleg gewenst? Stuur een e-mail naar mobiliteitsweek@axlefocused.nl.