Klimaatadaptatie en de duurzame stad

Datum
Plaats in agenda
Locatie
CROW, Jaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht
Doelgroep

Beleidsmedewerkers of verkeerskundigen die de relatie tussen duurzaamheid en mobiliteit aanbrengen.

Omschrijving

Damplein ontwerp Dordrecht

Het klimaat verandert. In Nederland leidt dit tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Het gaat daarbij niet alleen om geleidelijke veranderingen.

Extreem weer, zoals hittegolven en forse regen- en hagelbuien, komt steeds vaker voor en leiden tot meer schade en slachtoffers dan voorheen het geval was.

Naast klimaatmitigatie (het voorkómen van verdere klimaatverandering) is klimaatadaptatie (aanpassing) nodig om minder kwetsbaar te zijn voor veranderingen.

Wat betekent dit voor de inrichting van de gebouwde omgeving, de openbare ruimte en wegen? Wat kan verkeerskundigbeleid hieraan bijdragen? Waar te beginnen? Hoe prioriteiten te stellen? Hoe hier in de dagelijkse praktijk aan bij te dragen? Al deze elementen komen aan bod.

Programma
Tijdstip

Onderwerp

Programma overzicht
13.00

Welkom Marleen Hovens en Hillie Talens (CROW)

13.15 Klimaatadaptatie, wat en waarom - Edwin van der Strate (Tauw BV)
13.45 Klimaatbestendig ontwerp en verkeerstechnische struikelblokken Ron Kaptijn (gem. Diemen)
14.15 Pro-actief (verkeerskundig)beleid, hoe doe je dat? Daniël Willems (gem. Ede)
14.45 Pauze
15.00 Discussie
15.45 Conclusie en afronding
16.00 Hapje en een drankje
Aanmelden

Registreren kan via de site van het CROW.