Verenigingen, bedrijven, scholen en overheden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt iedereen uit duurzame mobiliteit te stimuleren. Juist maatschappelijke organisaties stimuleren het verduurzamen van het mobiliteitssysteem in Nederland. Zij kunnen daarom een grote rol spelen door deel te nemen aan de MOBILITYACTIONS

Veranderingen komen namelijk niet alleen tot stand door wet- en regelgeving. Ook scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties helpen bij verduurzaming van het verkeer en vervoer.

MobilityActions

Alle organisaties zijn uitgenodigd activiteiten te ontplooien. MOBILITYACTIONS worden ze genoemd. Ze zijn onderdeel van de Europese mobiliteitsweek. De activiteiten hoeven niet speciaal in die week plaats te vinden.

Publiciteit

Voor MOBILITYACTIONS is er gratis voorlichtingsmateriaal. Zodra er acties zijn deelt Rijkswaterstaat en EUROPEANMOBILITYWEEK deze acties via hun communicatiekanalen.

Banner Mobilityaction

Voorbeelden

  • organisatie van bijeenkomsten, wedstrijden
  • campagnes
  • straatacties (parkingdays)
  • kennismakingsdagen (e-auto's/e-bike's)

Speciaal voor de EUROPEANMOBILITYWEEK is een handboek voor lokale campagnevoerders geschreven. Hierin staan veel voorbeelden die het hele jaar als MOBILITYACTION kunnen worden uitgevoerd.

Handboek met o.a. voorbeelden 2018. (pdf, 3.1 MB)

Taxi_connected

Delen

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere overheden kunnen hun acties via het aanmeldformulier op de site van de EUROPEANMOBILITYWEEK delen. Voor voorbeelden van andere Nederlandse activiteiten kunt u, naast het handboek ook terecht op de website van mobilityweek.eu.

Overleg gewenst? Stuur een e-mail naar Syd Jordaan, Ministerie IenW syd.jordaan@minienw.nl