Bestuursakkoord en Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Op 31 mei 2018 ondertekenden 32 gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. In het Bestuursakkoord spreken de betrokken partijen af dat het door hen verzorgde doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is.

Doelgroepenvervoer is het vervoer van mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of chronisch niet zelfstandig kunnen reizen.

Strekking van akkoord en convenant is dat alle partijen zich samen gaan inzetten om de daadwerkelijke toepassing van zero-emissievoertuigen te realiseren. Concreet betekent dit dat uiterlijk 2025 alle, voor het doelgroepenvervoer gebruikte voertuigen emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel) moeten zijn. De toepassing van zero-emissievoertuigen draagt bij aan de CO2-reductie zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs en zorgt ook voor vermindering van luchtverontreiniging. Het jaartal 2025 is gekozen als gezamenlijk doel. Individuele opdrachtverleners en opdrachtnemers kunnen hier natuurlijk op vooruitlopen als dat voor hen mogelijk is.

Een actuele stand van het aantal deelnemers en overige informatie vindt u op zeromemissiedoelgroepenvervoer.nl.