Bussen

In april 2016 heeft het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu met de 14 OV-autoriteiten het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus getekend. In het bestuursakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd.

Bus Phileas

  1. Het regionaal busvervoer is volledig emissievrij bij de uitlaat in 2030, of zoveel eerder als mogelijk.
  2. Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). Het jaartal 2025 is gekozen als gezamenlijk doel, maar concessieverleners kunnen hier natuurlijk op vooruitlopen als dat past bij de aanbestedingskalender. Zo kunnen zij aansluiten bij natuurlijke momenten waarop de vervoerders hun vloot vervangen.
  3. De nieuwe bussen maken in 2025 gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt.
  4. OV-concessies hebben een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer. Bij well-to-wheel wordt de CO2-emissie berekend vanaf de bron. Naast het gebruik worden ook het productieproces, de distributie en het transport van de brandstof meegerekend bij de CO2-uitstoot.

Vanaf 2015 hebben we een vijftal pilot-projecten met H2-bussen opgestart. Op die manier kunnen wij in de dienstregeling ervaring opdoen met het rijden op waterstof. De pilot-projecten lopen in Rotterdam (RET), Zuid-Holland/ Goeree-Overflakkee, Noord-Brabant/Eindhoven, Groningen/Delfzijl en de provincie Gelderland.


Meer informatie?

Bent u, als gemeente of vervoerder geïnteresseerd in de mogelijkheden die rijden op waterstof biedt? Wij informeren u graag over de mogelijkheden in zero-emissie busvervoer. En geven waar mogelijk mee vorm aan pilot-projecten (organisatie en onderzoek naar financieringsmogelijkheden).

Zie ook